26. 03. 2011.

Kaciga glavu čuva

Akcija "Kaciga glavu čuva" kao dio programa "Novo lice Grada" u organizaciji Grada Dubrovnika održala se 29.svibnja 2004. godine događanjima ispred crkve sv. Vlaha. U promotivnoedukativnoj akciji sudjelovale su školske ekipe Prve pomoći, Gradsko društvo Crvenog križa, djeca predškolskog uzrasta Dječjih vrtića Izviđač i Pile, osnovne i srednje škole, Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida, Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci i Zavod za javno zdravstvo. Prikazane su vježbe pružanja prve pomoći uslijed krvarenja, prijeloma udova te oživljavanje na lutki.

Predškolci dječjih vrtića zajedno sa svojim tetama izradili su prometne znakove. Na skalama pred crkvom Svetog Vlaha odrecitirali su par pjesmica i tako uveselili brojne sudionike i gledatelje.
Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida dijelilo je privjeske za ključeve i fluorescentne letke "Označeni ste!".
Dubrovački vatrogasci uveli su svoje vozilo u staru gradsku jezgru  ispred Orlandovog stupa i  pokazali zainteresiranim velikim i malim građanima opremu koju koriste u svojim intervencijama.
Upriličeno je potpisivanje Sporazuma o međusobnom uvažavanju sudionika u prometu (vozača i pješaka). Uz brojne građane svojim potpisima uključile su se i osobe iz političkog, kulturnog i društvenog života Grada.

Zavod je prezentirao tri postera Kaciga glavu čuva, Sigurnost u prometu te Alkohol i mladi.
U suradnji s Policijskom upravom podijeljeni su letci Svjetske zdravstvene organizacije i brošure o utjecaju alkohola na sigurnost u prometu.

Marija Mašanović, dr.med.