Školska medicina

Do 1997.g. integrirana zdravstvena zaštita školske djece, Odlukom o provedbi preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama koju je 03. rujna 1997. godine donio tadašnji ministar prof. dr. sc. Andrija Hebrang, 01. siječnja 1998. razdvaja se u preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu školske djece. Tom odlukom poslove provedbe preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite školske djece i mladeži obavljaju doktori medicine – specijalisti školske medicine pri županijskim Zavodima za javno zdravstvo. Brigu o liječenju bolesne djece preuzimaju liječnici obiteljske medicine.

U ZZJZ Dubrovačko–neretvanske županije, u školskoj godini 2017/18, četiri tima školske medicine skrbe o 9590 školske djece upisane u osnovnim školama i 4507 u srednjim školama, te 2420 studenata. Na području Županije nalazi se 31 osnovna (matična) škola sa 42 područne, te 16 srednjih škola. 


Služba školske medicine na prostoru Županije organizirana je na sljedeći način:

 

  • Odjel za školsku medicinu Dubrovnik (2 nepotpuna tima)
  • Odjel za školsku medicinu Metković (1 tim)
  • Odjel za školsku medicinu Korčula (1 tim)
Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite školske djece:

 

  • Sistematski pregledi
  • Cijepljenje 
  • Higijensko-epidemiološki nadzor nad školama
  • Savjetovališni rad
  • Zdravstveni rad
  • Rad povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece dorasle upisu u osnovnu školu