Ispitivanje hrane i radnog okoliša

Uslugu ispitivanja hrane i radnog okoliša pruža Odjel za namirnice Službe za zdravstvenu ekologiju, i to:

  1. Ispitivanje kvalitete hrane (mikrobiološko i kemijsko)

  2. Ispitivanje mikrobiološke čistoće radnog okoliša

  3. Ispitivanje mikrobiološke kvalitete zraka