Europski tjedan prevencije raka vrata maternice, 22. - 28. siječnja 2017.

Europski tjedan prevencije raka vrata maternice (Cervical Cancer Prevention Week) obilježava se svake godine diljem Europe na inicijativu Europske asocijacije protiv raka vrata maternice – EECA (European Cervical Cancer Associaton) s ciljem podizanja svijesti o bolesti i mogućnostima sprječavanja i ranog otkrivanja raka vrata maternice.

U Europi svake godine oko 60.000 žena oboli od raka vrata maternice, a 30.000 ih umre. Stope novooboljelih od raka vrata maternice variraju od zemlje do zemlje. U nekim zemljama Istočne Europe stopa pojavljivanja raka vrata maternice je dva do pet puta veća nego u zapadnoeuropskim zemljama (slika 1 i 2). Ove razlike prvenstveno ovise o prisutnosti odnosno odsutnosti programa prevencije raka vrata maternice. Naime, medicina utemeljena na dokazima jasno je utvrdila da se kroz populacijski organizirane programe probira raka vrata maternice može spriječiti do 80% slučajeva raka. Osim toga, danas postoji cijepljenje protiv humanog papiloma virusa (HPV) koje je učinkovito u sprečavanju infekcije s dva najčešća kancerogena tipa HPV-a (tip 16 i 18). Ako se cjepiva primijene u sklopu programa koji osiguravaju jednaku pokrivenost ciljne populacije, pojavnost raka vrata maternice može se značajno smanjiti.

Provedba tih preventivnih programa, zajedno s učinkovitim obrazovnim javnozdravstvenim programima koji bi osigurali sudjelovanje svih žena u njima, značajno bi smanjili teret od raka vrata maternice u svim zemljama i osigurali jednaku zdravstvenu zaštitu za sve građane EU-a.Slika 1. Dobno standardizirane stope incidencije za rak vrata maternice na 100.000 stan. ženskog spola u Europi. Izvor: IARC, EUCAN, http://eco.iarc.fr/eucan, preuzeto 22. siječnja 2017.

U Hrvatskoj godišnje oboli više od 300 žena od invazivnog raka vrata maternice odnosno 307 žena od invazivnog raka (C53 prema MKB-10) i 310 od lokaliziranog (D06) prema zadnjim službenim podacima za 2014. godinu.  Dobno standardizirane stope incidencije i smrtnosti za rak vrata maternice u Hrvatskoj više su od prosjeka u zemljama Europske unije (slika 2).Slika 2. Dobno standardizirane stope incidencije i smrtnosti za rak vrata maternice na 100.000 stan. ženskog spola u europskim zemljama. Izvor: IARC, EUCAN, http://eco.iarc.fr/eucan, preuzeto 22. siječnja 2017.

U razdoblju od 2009. do 2012. u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (DNŽ) godišnje je oboljelo oko desetak žena od invazivnog raka vrata maternice te 40-50 žena od lokaliziranog (in situ) raka. Prema zadnjim dostupnim podacima Registra za rak HZJZ u 2013. godini bilo je 30 novooboljelih žena s lokaliziranim rakom a u 2014. dvadeset i dvije žene. Predstadiji razvoja raka vrata maternice, teška intraepitelna displazija (CIN3) i lokalizirani rak, javljaju se uglavnom kod žena mlađe dobi, dok se invazivni rak najčešće javlja u žena iznad 40 godina.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji dvije trećine novootkrivenih slučajeva raka vrata maternice u lokaliziranom stadiju utvrđeno je kod mlađih žena (20-39 godina). Stoga su standardizirane stope incidencije (novooboljelih) za lokalizirani rak vrata maternice najviše u toj dobi (slika 3).

Slika 3. Dobno standardizirane stope incidencije za lokalizirani (D06) i invazivni (C53) rak vrata maternice u Dubrovačko-neretvanskoj županiji od 2006. do 2014. godine prema dobiDobno standardizirane stope incidencije neinvazivnog raka vrata maternice u Dubrovačko-neretvanskoj županiji veće su od stopa u Hrvatskoj, dok su za invazivni rak niže (slika 4.) 
Slika 4. Dobno-standardizirane stope incidencije raka vrata maternice (D06 i C53) u DNŽ i RH 2006. - 2014.


Tablica 1. Broj žena umrlih od invazivnog raka vrata maternice u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 2002. - 2015.