Obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se svake godine obilježava 10. listopada je „Shizofrenija“. Povodom toga, djelatnice Odjela za mentalno zdravlje u Službi za promicanje zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije 6. listopada 2014. obilježile su Svjetski dan mentalnog zdravlja sa štićenicima i djelatnicima Doma za psihički bolesne odrasle osobe Blato. Oko 20-ak štićenika doma sudjelovalo je u zanimljivoj i interaktivnoj radionici tijekom koje su imali priliku naučiti što je mentalno zdravlje, zašto je ono važno te su imali priliku uvježbati neke od metoda koje pridonose očuvanju mentalnog zdravlja. Uz radionice sa štićenicima doma, Ivana Pavić Mikolaučić, dr. med., spec. psihijatrije održala je djelatnicima Doma za psihički bolesne odrasle osobe Blato predavanje i radionicu na temu „Stigma psihičkih bolesti“ koja je za cilj imala antistigmatizaciju istih. Ova tema je važna budući da je poznato kako stigmatiziranost i diskriminacija psihičke bolesti može utjecati na emocionalnu i socijalnu izoliranost psihičkih bolesnika od drugih ljudi te produbiti njihovu patnju. Više o aktivnostima možete pogledati u našoj galeriji slika.