Objavljene nove brošure o cijepljenju

Republika Hrvatska ima dugogodišnju tradiciju cijepljenja. Cijepljenje je najveći medicinski uspjeh 20. stoljeća i cijepljenjem je spašeno više života nego bilo kojom drugom medicinskom intervencijom u povijesti. Prema dosadašnjim znanstvenim spoznajama koristi cijepljenja uvelike nadmašuju potencijalnu štetu. U Hrvatskoj je nažalost sve prisutnija antivakcinalna kampanja koja za posljedicu ima i pad broja cijepljene djece u određenim područjima. To može dovesti do velikog porasta broja oboljelih od bolesti protiv kojih se cijepimo s posljedičnim teškim komplikacijama, pa i smrtnih slučajeva.

Zbog svega navedenoga naš Zavod je odlučio izdati dvije brošure na temu cijepljenja. Brošura „Cijepljenje – istine i zablude“ namijenjena je zdravstvenim radnicima, kako bi što kvalitetnije i jednostavnije odgovorili na pitanja roditelja i pacijenata. Upravo za roditelje, ali i za sve koje zanima ova tema, osmišljena je druga brošura „Cijepljenje – pitanja i odgovori“.  U brošuri su dati odgovori na neka od najčešćih pitanja. Navodi u brošurama imaju izvore u stručnoj i znanstvenoj literaturi. Roditelji žele najbolje za svoju djecu, pa ih treba razumjeti i u slučaju odbijanja cijepljenja. Zato je važno prihvatiti njihovu zabrinutost i argumentirano odgovoriti na njihove nedoumice.

Tiskano izdanje brošure namijenjene roditeljima moći će se dobiti kod liječnika cjepitelja, dok se u pdf formatu može u svako doba pogledati na našim internetskim stranicama

Cijepljenje - brošura za roditelje

Cijepljenje - brošura za zdravstvene radnike