Osobe koje rade s predmetima opće uporabe

Predmetima opće uporabe, smatraju se:
1. posuđe, pribor, oprema i uređaji za proizvodnju koz¬me¬tič¬kih proizvoda;
2. ambalaža za predmete opće uporabe;
3. dječje igračke;
4. sredstva za osobnu higijenu, njegu i uljepšavanje lica i tijela (u daljnjem tekstu: kozmetički proizvodi);
5. sredstva za održavanje čistoće;
6. duhan, duhanske prerađevine i pribor za pušenje i
7. određeni predmeti i sredstva koja pri uporabi dolaze u neposredan dodir s kožom ili sluznicom.

Postupak dobivanja ili produžavanja sanitarne iskaznice.

Osobe koje se u poduzećima i drugim pravnim osobama odnosno samostalno osobnim radom, bave pružanjem higijenske njege pučanstvu. 
Pojedinac osobno ili predstavnik ustanove u ime onih kojima je potrebno, treba donijeti u HE Odjel Zavoda (na epidemiologiju) slijedeće podatke o osobi kojoj treba sanitarna iskaznica: 
- ime i prezime, 
- JMBG, 
- zanimanje, 
- adresu stanovanja,
- podatke o poslodavcu (ako ga ima): naziv, adresa, te registarski ili matični broj firme.

Nakon toga, svaki pojedinac kome treba sanitarna iskaznica, mora osobno doći na epidemiologiju radi zdravstvenog pregleda. Ukoliko je rezultat pregleda zadovoljavajući, naš Odjel izdaje sanitarnu iskaznicu. Na sanitarnoj iskaznici biti će upisan datum ponovnog pregleda.
Za sve dodatne informacije izvolite se obratiti na tel. 341-060.