Što je to kolektivna imunost (eng. herd immunity)?

Osim individualne zaštite koju postižemo cijepljenjem, dovoljnim obuhvatom populacije postižemo kolektivnu imunost. Ona se odnosi na bolesti koje se prenose s čovjeka na čovjeka, te ako procijepimo barem 95% populacije, prijenos bolesti će biti prekinut – imuni pojedinci će zaštititi neimune, tj. neće doći do pojave epidemije.