Iznenadno onečišćenje mora na plaži Donje Čelo na Koločepu

Po dojavio Centra 112 o iznenadnom onečišćenju mora 27.08.2019. godine na plaži Donje Čelo na otoku Koločep, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je more za kupanje na plaži Donje Čelo. Analiza uzoraka mora ne udovoljava uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje NN (73/08).  Obzirom na onečišćenje mora fekalnim vodama ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.

Uzorkovanja se nastavljaju i dalje, a svi rezultati ispitivanja dostupni su na Kakvoća mora