Serološko, PCR i antigensko testiranje na COVID-19 na vlastiti zahtjev

Na Odjelu za mikrobiologiju Dubrovnik uz PCR testiranje dostupna je i usluga serološkog testiranja na COVID-19.

Princip testa je kombinacija enzimatskog imunotesta sa krajnjom fluorescentnom detekcijom protutijela tzv. ELFA.Test je visoke osjetljivosti i specifičnosti za kvalitativno određivanje IgM i IgG protutijela na novi koronavirus SARS-CoV-2 s mogućnošću semikvantitativnog praćenja.

Serološkim testovima utvrđujemo prisutnost/količinu protutijela koja se razviju nakon kontakta s virusom. Naša serološka testiranja detektiraju dva parametra i to :

  1. IgM protutijela koja se detektiraju u fazi zaraženosti sa SARS-CoV-2 virusom, sa i bez razvoja simptoma
  2. IgG protutijela koja nam govore o preboljenoj infekciji ili prošlom kontaktu s virusom, sa i bez simptoma

Testiranje se provodi iz krvi.

Rezultati ovog testa dobar su pokazatelj izloženosti virusu pa mogu poslužiti i za utvrđivanje stvarnog broja osoba koje su se zarazile i oporavile bez simptoma ili s minimalnim simptomima.

Prisutnost protutijela na COVID-19/SARS-CoV-2 u krvi pacijenta (simptomatskog ili asimptomatskog) govori o imunološkom odgovoru organizma na virus, te testiranje pomaže u otkrivanju bolesnih i izliječenih, a također i asimptomatskih slučajeva.

Ukoliko smatrate da ste bili u kontaktu s COVID -19 oboljelom osobom ili ste imali simptome koji bi se mogli pripisati COVID-19, a niste bili dijagnostički obrađeni u vrijeme epidemije, ovim testiranjem možete otkriti svoj imunološki status prema SARS-CoV-2 virusu.  Pozitivna IgG protutijela govore vam o imunološkom odgovoru kojeg ste stvorili u kontaktu sa SARS-CoV-2 virusom, a dodatnom detekcijom IgM protutijela možemo odmah otkriti je li to nedavni ili davni kontakt, odnosno jeste li još bolesni.

Ova testiranja imaju dijagnostičku važnost za ranu detekciju bolesti, za praćenje dinamike bolesti te za epidemiološka znanstvena istraživanja novog virusa i bolesti. Isto tako, tumačenje nalaza serološkog testiranja nužno je provoditi uz sve ostale relevantne podatke koje je nužno sagledati a odnose se na virus, osobu i bolest (značajke SARS-CoV-2 virusa, infekcije COVID-19, kliničke slike i ostalih nalaza te epidemiološke anamneze)

POSTUPAK TESTIRANJA

Uzimanje i testiranje uzoraka provodi se isključivo po predhodnoj narudžbi i dogovoru na broj telefona 020/341-020.

Vađenje krvi za serološko testiranje na COVID-19 obavlja se u Odjelu za mikrobiologiju  Dubrovnik od ponedjeljka do petka u jutarnjim satima, prema dogovorenom terminu, a obvezno je nositi masku.

Cijena serološkog testiranja je 300,00 kuna za IgM i IgG protutijela, a moguće je i testiranje samo na IgM ili samo na IgG (cijena je 150,00 kuna za svakog).

Cijena testiranja RT-PCR metodom (nalaz unutar 24 sata) – 1.200,00 kn
Cijena testiranja RT-PCR metodom (nalaz unutar 4 sata – samo za Dubrovnik) – 1.507,00 kn
Cijena antigenskog testiranja – 150,00 kn*

Plaćanje usluge testiranja vrši se gotovinskom naplatom na prijemnom šalteru odjela ili predračunom uz prethodno dostavljenu narudžbenicu.

Upute za plaćanje: Narudžbenica za testiranje na COVID-19 s potrebnim podatcima poslati na e-mail covid-19@zzjzdnz.hr, nakon čega će Vam se poslati predračun za plaćanje. Za sve informacije vezano za plaćanje nazvati na 020/341-009.

Nalazi se šalju u roku 24 sata putem e-maila navedenog u obrascu, a mogu se preuzeti i osobno na šalteru Odjela za mikrobiologiju Dubrovnik radnim danom od 12:00 do 14:30 sati.