Uzorci

Pravilno uzimanje uzoraka za analizu, uz brzu i odgovarajuću dostavu u laboratorij važna su karika za kvalitetnu dijagnostiku.

Urogenitalne mikoplazmeUrogenitalne mikoplazme (Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp.)


 • Uzorke treba uzeti prije antibiotske terapije.
 • Cilj je skupiti što više epitelnih stanica.
 • Reagens R1 (bočica) služi kao transportna podloga.
 • Treba je čuvati od kontaminiranja.
 • Do uporabe reagens držati u hladnjaku na +4°C.Cervikalni uzorak:


 • otkloniti sluz sa egzocerviksa
  uzeti:    

  • bris egzocerviksa – kod trudnica
  • bris endocerviksa – kod ostalih žena
 • bris uroniti u sadržaj R1, iscijediti o zidove bočice, te ukloniti
 • bočicu R1 zatvoriti pripadajućim čepom, izvana obilježiti i dostaviti u mikrobiološki laborataorijNalaz se izdaje nakon 48 h obrade.

Reagens R1 potrebno je što prije dostaviti u mikrobiološki laboratorij, jer ovako pripravan R1 može stajati na sobnoj temperaturi 5 h, a u hladnjaku 48 h.Chlamydia trachomatisChlamydia (kod žena)


Cervikalni obrisak:

      
 • otvoriti S E T na označenom mjestu (strelica straga)
 • veliki bris (više omotane vate) služi za odstranjenje viška sluzi sa endocerviksa, a potom se baci u kontejner za autoklaviranje
 • drugi bris (s manje vate) uvesti u endocervikalni kanal,
 • snažno rotirati (15-30 sekundi), pažljivo izvaditi uz izbjegavanje dodira stijenke vagine
 • tako uzeti bris odložiti u transportnu epruvetu (koja je u setu), te ga prelomiti na zareznoj crti kako bi bris ostao u epruveti.
 • zatvoriti epruvetu pripadajućim poklopcem i obilježiti je imenom i prezimenom pacijenta te dostaviti u mikrobiološki laboratorijNapomena:
Prije uporabe S E T se čuva na sobnoj temperaturi.
Nakon uporabe S E T-a epruveta se može čuvati u hladnjaku do 5 dana.
U transportu uzorci se moraju čuvati do 48 sati na temp. 2-25°C