Savjetovalište za prehranu

Dr. Ante Šercera 4A
p.p.58
20 001 Dubrovnik

tel: 020 341 - 051 
GSM: 099 201 1678
fax: 020 341 - 099

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak  07:30 - 15:30 h (pauza 12:00 - 12:30)
rad sa strankama  08 - 15 h

 

Djelatnica

Marija Vezilić, dipl. ing. nutricionistkinja

e-mail: marija.vezilic@zzjzdnz.hr