Melanom - najzloćudniji tumor kože

Melanom je najzloćudniji tumor kože, koji može nastati bilo gdje na koži. Kod 50% bolesnika maligni melanom razvija se na klinički nepromijenjenoj koži. U početnoj fazi razvoja ovog tumora nema subjektivnih simptoma, kao i kod ostalih sijela raka, pa se najčešće otkrije u uznapredovalom stadiju.

Prema službenim podacima Europskog informacijskog sustava za rak za 2020. godinu najveću incidenciju melanoma kože u zemljama Europske unije na 100.000 stanovnika imaju Nizozemska (54,2), Danska (50,7), Švedska (44,6) i Finska (40,8) kod muškog spola, a najmanju Rumunjska (8,9), Bugarska (9,1), Cipar (10,0) i Portugal (10,2) (slika 1) (1). Kod ženskog spola najveću incidenciju imaju Danska (51,3), Nizozemska (43,7), Švedska (41,3) i Irska (37,6), a najmanju Rumunjska (7,1), Cipar (7,4), Bugarska (8,1) i Grčka (9,3) (slika 2). Incidencija kožnog melanoma za Hrvatsku nalazi se među zemljama sa srednjim vrijednostima dobno-standardizirane stope kod oba spola i niže su od europske prosječne stope (Hrvatska: 19,6 na 100.000 za muški spol i 13,5 za ženski; EU-27 prosjek: 26,0 za muški i 20,8 za ženski).

Kod oba spola stope rastu prema dobi. Za dob 15-39 godina prosječne dobno-standardizirane stope incidencije za EU-27 na 100.000 stanovnika su 6,6 za muški spol i 11,7 za ženski; za dob 40-64 godine 28,5 za muškarce i 27,6 za žene, a za dob 65 godina i više 73,5 odnosno 40,7 (1).

 

 Slika 1. Procjene stopa incidencije kožnog melanoma u zemljama Europske unije za muški spol

            (Izvor: ECIS, 2020. Datum pristupa 17.06.2021.)

 

Slika 2. Procjene stopa incidencije kožnog melanoma u zemljama Europske unije za ženski spol

          (Izvor: ECIS, 2020. Datum pristupa 17.06.2021.)

 

Procijenjene stope mortaliteta (smrtnosti) od melanoma kože za Hrvatsku u 2020. nalaze se među najvišim stopama u zemljama Europske unije: 7,7 za muški spol i 3,8 za ženski, dok je europska prosječna stopa smrtnosti 4,6 za muški spol i 2,6 za ženski (slike 3 i 4).

Slika 3. Procjene stopa mortaliteta od kožnog melanoma u zemljama Europske unije za muški spol

           (Izvor: ECIS, 2020. Datum pristupa 17.06.2021.)

 

Slika 4. Procjene stopa mortaliteta od kožnog melanoma u zemljama Europske unije za ženski spol

           (Izvor: ECIS, 2020. Datum pristupa 17.06.2021.)

 

Brojne studije pokazuju da žene s malignim melanomom imaju bolju stopu preživljavanja nego muškarci, što se objašnjava činjenicom da žene više pozornosti poklanjaju svome izgledu, ranije zapažaju promjene na koži te se ranije javljaju liječniku. To potvrđuje kako je rano otkrivanje melanoma ključan čimbenik bolje prognoze. Nažalost, Hrvatska se prema ECIS-u nalazi među zemljama koje imaju najniže stope preživljanja, 64,96% za muškarce i 76,02% za žene (za dob 15 godina i više) (slike 5 i 6). Najbolje stope preživljavanja imaju zemlje sjeverne, zapadne i centralne Europe, a najlošije istočnoeuropske zemlje.

Slika 5. Procjene stope preživljavanja od kožnog melanoma u zemljama Europske unije za muški spol

           (Izvor: ECIS, 2020. Datum pristupa 17.06.2021.)

 

Slika 6. Procjene stope preživljavanja od kožnog melanoma u zemljama Europske unije za ženski spol

           (Izvor: ECIS, 2020. Datum pristupa 17.06.2021.)

 

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji grube stope incidencije kožnog melanoma za muški spol veće su od stopa za ženski i pokazuju uzlazni trend (slika 7). Prema zadnjim dostupnim podacima nacionalnog Registra za rak za petogodišnje razdoblje 2014. - 2018. prosječno oboli 14 muškaraca i pet žena (2). Stope mortaliteta od kožnog melanoma nešto su veće za muški spol, a u istom petogodišnjem razdoblju od ovog sijela raka prosječno su umrle četiri osobe muškog spola i dvije ženskog.

  Legenda: INC - incidencija, MORT - mortalitet, M - muški spol, Ž - ženski spol

 Slika 7. Grube stope incidencije i mortaliteta od kožnog melanoma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 2002. - 2018.

 

 

Izvor statističkih podataka

1. European Commission. European Cancer Information System: Incidence and mortality 2020.

2. Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Registar za rak 2002. - 2018.

 

Melanom kože i samopregled

Pretjerano izlaganje suncu šteti našoj koži

 

mr. Ankica Džono Boban, dr.  med. spec. javnog zdravstva