Prestanimo uzgajati komarce

Od 01. lipnja do 30. rujna 2017. g. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uz financijsku potporu Ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Hrvatsku proveo je medijsku kampanju pod nazivom „PRESTANIMO UZGAJATI KOMARCE“. Nakon te suradnje Zavod nastavlja svake godine provoditi kampanju na lokalnoj razini.

Možda ćete reći kako nitko ne uzgaja komarce no mnogi u tome sudjeluju, mada toga nisu svjesni. Stoga pročitajte naše članke o komarcima kako bi svi zajedno pridonosili sloganu kampanje "PRESTANIMO UZGAJATI KOMARCE".

U našem dvorištu, vrtu ili na balkonu postoje bačve, kante, lokve, brodice, podlošci za cvijeće i sl. u kojima se nalazi voda i tamo stoji dulje od sedam dana. Upravo na takvim mjestima ženke komaraca polažu jaja iz kojih nakon tjedan dana nastaju odrasli leteći oblici.

CILJEVI KAMPANJE:

  • Osvijestiti građane kako i sami mogu jako puno pridonijeti u smanjivanju broja komaraca.
  • Educirati javnost o mjerama za smanjenje broja komaraca koje sami mogu poduzeti.
  • Osvijestiti javnozdravstveni značaj bolesti koje se prenose komarcima.
  • Utjecati na donošenje odluka na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini o sustavnim mjerama za suzbijanje komaraca i bolesti koje oni prenose.

 

 

Više... Natrag