Odjel za socijalnu medicinu

Odjel za socijalnu medicinu djeluje u sastavu Službe za promicanje zdravlja i obavlja sljedeće poslove i aktivnosti:

 

 • prati i analizira javnozdravstvene pokazatelje, koji su prikupljeni rutinski ili u sklopu posebnih istraživanja
 • prati i analizira demografske i vitalno-statističke pokazatelje
 • prati i analizira organizaciju zdravstvene zaštite (raspored, struktura, dostupnost zdravstvenih ustanova i ordinacija)
 • prikuplja, kontrolira i analizira pokazatelje iz područja zdravstva na razini jedinice područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o državnoj statistici i Godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske
 • prati i analizira kronične nezarazne bolesti (kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti)
 • provodi socijalno-medicinska istraživanja u svrhu procjene zdravstvenog stanja, zdravstvenih potreba i kvalitete života cjelokupnog stanovništva ili određenih populacijskih skupina
 • koordinira provedbu nacionalnih preventivnih programa na županijskoj razini
 • priprema i objavljuje zavodski Vjesnik
 • izrađuje godišnju publikaciju Zdravstveno-statistički ljetopis
 • sudjeluje u uređivanju zavodskih web stranica
 • surađuje s drugim ustanovama, udrugama, društvima, profesionalcima
 • obavlja druge socijalno-medicinske poslove prema posebnim programima ili interesu, koje nam povjere lokalna i regionlana samouprava ili nacionalne institucije.

 

 

Djelatnici i radno vrijeme