Odjel za centralnu sterilizaciju i pripremu podloga

Odjel za centralnu sterilizaciju i pripremu podloga je dio Službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Zadaća navedenog Odjela je:

  1. Priprema krutih i tekućih podloga koje koristi Odjel za mikrobiologiju u Dubrovniku i Služba za zdravstvenu ekologiju;
  2. Pranje, dezinfekcija i sterilizacija laboratorijskog posuđa iz Odjela za centralnu sterilizaciju i pripremu podloga i Odjela za mikrobiologiju Dubrovnik;
  3. Dekontaminacija zaraznog materijala iz Odjela za mikrobiologiju Dubrovnik i Službe za zdravstvenu ekologiju;
  4. Čišćenje, pranje i dezinfekcija uređaja i radnih površina u Odjelu za centralnu sterilizaciju i pripremu podloga i Odjelu za mikrobiologiju Dubrovnik;
  5. Zaprimanje i evidentiranje različitih vrsta otpada iz Službi i Odjela u Dubrovniku, kao i svih radnji vezanih uz Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19);
  6. Aerobiološko ispitivanje peludi za gradove Dubrovnik i Metković.