O Zavodu

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zavod za javno zdravstvo područne (regionalne) samouprave jest zdravstvena ustanova za obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave. U svom sastavu zavod ima organiziranu epidemiologiju, mikrobiologiju, javno zdravstvo, zdravstvenu ekologiju, školsku medicinu, zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti na području jedinice područne samouprave.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je započeo sa radom 1. travnja 1996.g.

Prethodno je 26.travnja 1995.g. Poglavarstvo Dubrovačko-neretvanske županije donijelo odluku o osnivanju Zavoda. Ministarstvo zdravstva RH 24. studenog 1995. je izdalo suglasnost za osnivanje, a 1. travnja 1996. i Rješenje kojim se odobrava početak rada Zavodu. 

Sa 50 zaposlenih djelatnika, Zavod je imao Službe/Odjele za epidemiologiju, mikrobiologiju, socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku te higijensko analitički laboratorij.  

1. siječnja 1998.g. u Zavod se integrira djelatnost školske medicine, a 1. siječnja 2004.g. i djelatnost prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti (od 2009.g. djelatnost za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti).

Od 1996.g. do 2011.g., Zavod je pored pripajanja novih djelatnosti, intenzivno radio na stručnom usavršavanju djelatnika te stvaranju uvjeta za normalan rad, rješavajući problem nedostatka prostora i opremajući laboratorije suvremenom opremom.

Od 15. prosinca 2010. godine Služba za zdravstvenu ekologiju Zavoda je akreditirana prema međunarodno priznatoj normi HRN EN/ISO IEC 17025:2007.

Na dan 30. lipnja 2017.g. u Zavodu je radio 91 radnik.

 

Misija i vizija sustava kvalitete u Zavodu

Naša vizija:

Biti vodeća ustanova u djelatnosti promicanja i unapređenja zdravlja te prevencije i suzbijanje širenja bolesti.

Naša misija:

Naša misija je pružanje usluga iz područja javnog zdravstva te promicanje, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva putem javnozdravstvenih aktivnosti primjenjujući dostupna, stručno i znanstveno utemeljena znanja.