Djelatnici Službe za zdravstvenu ekologiju

Dr. Ante Šercera 4A
p.p.58
20 001 Dubrovnik

tel: 020 341-041 (voditelj)
tel: 020 341-040 (administracija)
fax: 020 341-050 
e-mail: mato.lakic@zzjzdnz.hr

Radno vrijeme:

           08-16 h (zimsko, od početka do kraja školske godine)
           07-15 h (ljetno, od kraja do početka školske godine)              
Rad sa strankama: 09-14 h
Pauza: 10,30-11 h


Djelatnici:

Mato Lakić, dr.med., specijalist epidemiologije - Voditelj Službe
e-mail: mato.lakic@zzjzdnz.hr 

mr.Ivana Ljevaković-Musladin, dipl. ing. kemije - Voditeljica Odjela za namirnice i Voditeljica za kvalitetu
e-mail: ivana.ljevakovic-musladin@zzjzdnz.hr 

Marija Jadrušić, dipl. ing. med. biokemije - Voditeljica Odjela za vode
e-mail: marija.jadrusic@zzjzdnz.hr 

Dolores Grilec, dipl. ing. kemije - Voditeljica Odjela za okoliš
e-mail: dolores.grilec@zzjzdnz.hr

mr.sc. Marijana Matijić Cvjetović, dipl. ing. biologije - Voditeljica Odjela za centralnu sterilizaciju i pripremu podloga
e-mail: marijana.matijic-cvjetovic@zzjzdnz.hr


Danijela Petrušić, san. ing.
e-mail: danijela.petrusic@zzjzdnz.hr

Dubravka Mileta Šabadin, san. ing.

Maja Režić, sanitarni tehničar - Glavna tehničarka službe

Marija Jović, sanitarni tehničar

Miro Pavlović, laboratorijski tehničar

Anita Jovanović, kemijski tehničar

Ana Krmek, sanitarni tehničar

Boris Vujanović, sanitarni tehničar

Ivana Butigan, sanitarni tehničar

Tanja Milović, laboratorijski tehničar

Nikolina Gaćina - administrator

Matija Mršić, čistačica-pralja

Mirjana Curić, čistačica

Biljana Putica, radnica u sterilizaciji

Nike Maslač, radnica u sterilizaciji

Eldina Zulović, radnica u sterilizaciji