Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

 

VRIJEME JE SVE, PREGLEDAJ SE!

Otvorite poveznicu, postavite pitanje i saznajte više!

 

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

4. listopada 2007. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Njegova provedba u Dubrovačko-neretvanskoj županiji započela je u siječnju 2008. godine.  

Partneri u provođenju ovog programa su uz Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), Hrvatski i županijski zavodi za javno zdravstvo, Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, timovi obiteljske medicine, patronažni timovi, zdravstvene ustanove (u kojima kolonoskopske preglede provode specijalisti gastroenterolozi i kirurzi) i ljekarne.

Troškove slanja pozivnih pisama i kolonoskopskih pregleda snose Ministarstvo zdravstva i HZZO.

Ciljna skupina ovog programa su zdrave osobe oba spola u dobi 50-74 godine s uobičajenim rizikom za razvoj raka debelog crijeva.

 

Ciljevi ranog otkrivanja raka debelog crijeva su smanjiti smrtnost od ovog oblika raka za 15% u razdoblju 10 - 13 godina od početka provedbe ovog nacionlnog programa uz ciklus pozivanja svake dvije godine, otkriti rak u najranijem stadiju bolesti kada se bolest lakše liječi te tako poboljšati kvalitetu života i preživljavanje oboljelih, postići visok obuhvat u programima probira (zadovoljavajući odaziv je 45%, a željeni 65% pozvanih na testiranje), osobama s pozitivnim testom na okultno (skriveno) krvarenje u stolici osigurati odgovarajuću dijagnostiku i liječenje, povećati svijesnost o ranim znakovima i simptomima bolesti.

 

Koordinacija i evaluacija programa

Na županijskoj razini koordincija i evaluacija ovog nacionalnog programa obavlja se u Zavodima za javno zdravstvo. Zavodi šalju pozivna pisma na kućne adrese ispitanika, pozivaju osobe koje su imale pozitivan nalaz skrivene krvi u stolici na kolonoskopiju, prikupljaju, evidentiraju, u posebnu informatičku aplikaciju unose podatke iz anketnih upitnika i nalaze testova stolice na skriveno krvarenje. Na državnoj razini temeljem izvješća županijskih zavoda, Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvještava Ministarstvo zdravstva. U županijskim zavodima za javno zdravstvo i Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba otvorene su linije besplatnog telefona za dodatne obavjesti.

Odgovarajuće obavjesti bit će dostupne na web stranicama Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i na stranicama našeg Zavoda.

 

Besplatni telefoni za Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva prema županijskim zavodima za javno zdravstvo u Hrvatskoj

 

Rano otkrivanje raka debelog crijeva letak

 

 

 

Rizični čimbenici za oboljevanje od karcinoma debelog crijeva

 

Rizik od razvoja raka debelog crijeva (kolorektalnog raka) znatno raste nakon 40. godine života, a 90% svih karcinoma otkrije se u osoba starijih od 50 godina.

Svaka osoba starija od 50 godina nosi 5% rizika da će do 74. godine razviti rak debelog crijeva, odnosno 2,5% rizika da će umrijeti od raka debelog crijeva.

Visokorizične su sve one osobe s anamnezom prethodnog raka debelog crijeva, oboljeli s adenomima debelog crijeva, bolesnici s nasljednim polipoznim sindromima, ulceroznim kolitisom i Chronovom bolešću.

Pod povećanim rizikom za razvoj ovog raka su osobe s anamnezom prethodnog raka želuca, dojke, jajnika, mokraćnog mjehura, bubrega, vrata maternice, pluća ili prostate

Simptomi koji upućuju na razvoj raka debelog crijeva jesu:

  • okultno (skriveno) ili vidljivo krvarenje u stolici,
  • promjene u pražnjenju crijeva,
  • bolovi u trbuhu i slabokrvnost
  • neobjašnjeni gubitak težine.

 

 

Organizacija programa na županijskoj razini

Poziv na probir (skrining) raka debelog crijeva šalje županijski Zavod za javno zdravstvo (Zavod) na kućne adrese osoba u dobi 50 do 74 godine s prebivalištem u Dubrovačko-neretvanskoj županiji temeljem prikupljenog popisa iz HZZO-a, Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) i baze podataka o umrlim osobama.

Sljedeći poziv osobe koje su uradile testiranje i imale uredan nalaz testa dobijaju za dvije godine dok su u dobi obuhvaćenoj probirom. U tom slučaju na kućne adrese šalju testni kompleti.

 

Što napraviti kada dobijete pozivno pismo?

Pažljivo pročitajte pozivno pismo, a u slučaju nejasnoća u vezi ovog Nacionalnog programa javite se svom izabranom obiteljskom liječniku i/ili patronažnoj sestri.

U omotnici se nalazi pozivno pismo za testiranje i edukativna brošura. Nakon potpisane suglasnosti koju ispitanici pošalju na adresu Zavoda u sljedećem pismu na kućnu adresu dobit će materijale za testiranje.

U pismu se nalaze tri kartonska testa za testiranje stolice na oku nevidljivu krv kroz tri dana s uputom o pripremi i načinu testiranja (slika 1.), tri sanitarna predloška za testiranje (slika 2.), plastična vrećica za spremanje testova s uzorcima stolice, kuverta za ulaganje plastične vrećice s testovima spremne za slanje u Zavod, anketni upitnik i omotnica s adresom Zavoda s plaćenim odgovorom.  

 

         

  Slika 1. Uputa za testiranje                        Slika 2. Sanitarni predložak za testiranje

 

 

Slika 3. Materijali za testiranje                                               Slika 4. Testovi

Tijekom tri dana sakupljaju se uzorci stolice na priloženim kartonskim testovima prema uputi (slika 3.). Ispitanici test otvaraju isključivo s označene (prednje) strane na kojoj obavezno moraju upisati svoje ime i prezime i datum uzimanja uzorka (sika 4.).

Prije zatvaranja poklopca na testu i ulaganja u plastičnu vrećicu obavezno ostviti uzorak da se osuši 15 minuta na zraku. Stražnja strana testa rezervirana je isključivo za drugu fazu laboratorijskog ispitivanja pri kojoj se utvrđuje postojanje tragova krvi u stolici. 

Testove i ispunjeni anketni upitnik (slika 5.) potrebno je dostaviti u roku 1-2 dana u priloženoj omotnici u Zavod na očitanje. Osobe s pozitivnim nalazom testa kontaktiraju djelatnici Zavoda, dok se osobama s negativnim nalazom testa stolice na skrivenu krv nalaz izdaje na zahtijev.

 

Slika 5. Anketni upitnik

 

 

Da li je potrebno biti na nekoj posebnoj prehrani tijekom testiranja?

Kako je tijekom provedbe programa došlo do izmjene preporuka o prehrani, tijekom par dana za vrijeme kojeg se uzorak stolice prikuplja, sadašnje upute su znatno pojednostavljene. Poželjno je tijekom pripreme i samog testiranja smanjiti uporabu vitamina C, jer bi moglo doći do lažno pozitivnog nalaza. 

Nadalje, osobama se preporuča da obavezno izliječe krvareće hemeroide prije testiranja, također zbog lažno pozitivnog nalaza. Test treba odgoditi u slučaju proljeva, menstruacije, krvarenja iz mokraćovoda.

 

Kako se mogu saznati rezultati testiranja stolice na oku nevidljivu krv?

Uredan nalaz testa stolice na oku nevidljivu krv osobe mogu saznati kod liječnika obiteljske medicine, pristupom preko sustava e-građanin te pozivom na broj telefona lokalnog županijskog zavoda za javno zdravstvo. O nalazu testa obavještavaju se samo osobe s pozitivnim rezultatom testa i njihovi obiteljski liječnici.

 

Što u slučaju pozitivnog nalaza na skrivenu krv u stolici?

Osobe s pozitivnim nalazom na skrivenu (okultnu) krv u stolici kao i njihove obiteljske liječnike kontaktiraju djelatnici Zavoda za dogovor o kolonoskopskom pregledu. Termin za pregled se dogovara s Općom bolnicom Dubrovnik gdje će se obaviti kolonoskopija s istodobnom endoskopskom terapijom, ako je potrebno (polipektomija i dr.).

Zavod će ispitanicima na kućne adrese poslati pozivno pismo s terminom za kolonoskopiju, uputama za čišćenje crijeva te kupovnicama (slika 6.). Ispitanici odlaze kod svog obiteljskog liječnika kako bi se dogovorili oko tijeka pripreme za pregled.

  

Slika 6. Sadržaj pozivnog pisma za kolonoskopiju

 

 

Što je to kolonoskopija i kako se pripremiti?

Kolonoskopija je pregled sluznice debelog crijeva cjevastim instrumentom s optikom kojim se ulazi kroz stražnje crijevo. Pregled nije bezbolan, ali se može olakšati te brže i kvalitetnije obaviti ukoliko se osoba pridržava dijetetskih uputa te uz laksativ dobro očisti debelo crijevo.

Temelj kvalitetno obavljene kolonoskopije je dobra očišćenost sluznice debelog crijeva.    

 

Kako se pripremiti za kolonoskopiju ako osoba boluje od neke druge kronične bolesti ili ima neke druge zdravstvene poteškoće?

Osobe koje npr. imaju šećernu bolest koju liječe inzulinom, uzimaju lijekove protiv zgrušavanja krvi (antikoagulansi)  svakako se moraju javiti svom izabranom liječniku obiteljske medicine za posebnu pripremu. Najbolje je ovakve podatke upisati u anketu (prilikom slanja uzorka stolice), pa će se o tome viditi računa prilikom naručivanja za kolonoskopiju.

Za osobe s visokim rizikom za oboljevanje od kolorektalnog raka kolonoskopija se predlaže u mlađoj životnoj dobi.

 

U svrhu vođenja točne evidencije u ovom programu, javite se na telefon 0800 345 066 ako:

- ste obavili testiranje na okultno krvarenje u stolici u posljednjih 12 mjeseci,

- se liječite ili ste liječeni od tumora debelog crijeva, ili ste već u obradi zbog bolesti crijeva,

- se ne želite testirati

- imate nejasnoće vezane uz testiranje

 

 

 

KADA DOBIJETE POZIVNO PISMO, ODAZOVITE SE!

ZAPAMTITE, SAMO RANIJIM OTKRIVANJEM BOLESTI MOŽETE POSTIĆI IZLJEČENJE!

  

 

Prim. mr. Marija Mašanović, dr. med., spec. javnog zdravstva

Koordinatorica Nacionalnog programa za Dubrovačko-neretvansku županiju