Odjel za mentalno zdravlje

Mentalno zdravlje je bitan čimbenik sveukupnog zdravlja i ima veliki utjecaj na opću dobrobit pojedinca, obitelji i društva u cjelini. Upravo zbog toga potrebno je prevenirati sve veću učestalost i težinu poremećaja mentalnog zdravlja te razviti što kvalitetniji sustav skrbi za osobe s mentalnim poteškoćama kako bi se zaštitilo i unaprijedilo njihovo mentalno zdravlje.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO, 2001.) mentalno zdravlje je stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresom, može raditi produktivno i plodno te je sposoban pridonositi zajednici. Također duševno zdravlje se definira kao dio općeg zdravlja, a ne samo odsutnost bolesti.

Odjel za mentalno zdravlje djeluje u sastavu Službe za promicanje zdravlja i bavi se zaštitom mentalnog zdravlja. Ima pet savjetovališta, raspoređenih tako da se omogući što bolja dostupnost korisnicima usluga (Dubrovnik, Metković, Korčula, Vela Luka i Orebić).

 

Primarno djelovanje Odjela usmjereno je na prevenciju mentalnih poremećaja kroz:

 • Savjetovalište za djecu (poteškoće učenja, smetnje ponašanja, poteškoće prilagodbe, poboljšanje socijalnih i komunikacijskih vještina, prevladavanje strahova),
 • Savjetovalište za adolescente (poteškoće učenja, smetnje ponašanja, adolescentna kriza),
 • Savjetovalište za roditelje (jačanje roditeljskih resursa i unaprjeđenje roditeljskih vještina, pružanje informacija i podrške za sve nedoumice i poteškoće vezano uz odgoj djeteta),
 • Savjetovalište za bolesti ovisnosti (o alkoholu, nikotinu, drogama, kockanju i/ili klađenju, internetu),
 • Savjetovalište za probleme prehrane (prekomjerna tjelesna težina, anoreksija, bulimija, psihogeno prejedanje),
 • Podrška kod prilagodbe na značajnije životne promjene (preseljenje, razvod, gubitak bliske osobe),
 • Podrška vezana za poteškoće u socijalnim odnosima (osnaživanje kroz Asertivni trening, trening socijalnih vještina),
 • Podrška u situacijama pojačanog stresa (osnaživanje kroz relaksacijske tehnike).

 

Značajan dio rada Odjela odnosi se na dijagnostiku i liječenje mentalnih poremećaja:

 • psihodijagnostika djece, mladih i odraslih osoba,
 • psihijatrijski pregled,
 • testiranje kapilarne krvi na hepatitise B i C, HIV i sifilis,
 • testiranje urina na prisustvo droga,
 • testiranje zaposlenika na prisutstvo droga na zahtjev poslodavca,
 • provođenje supstitucijskih programa kod ovisnika,
 • individualni i grupni rad s osobama koje imaju problem ovisnosti o alkoholu, nikotinu, drogama, kockanju i/ili klađenju, internetu,
 • terapija osoba s poremećajima raspoloženja: depresivni poremećaj, perzistirajući poremećaji raspoloženja, bipolarni spektar poremećaja,
 • terapija osoba s anksioznim poremećajima: generalizirani anksiozni poremećaj, panični poremećaj s ili bez agorafobije, socijalna fobija i druge specifične fobije, opsesivno-kompulzivni poremećaj,
 • terapija osoba s reakcijom na stres i poremećajima prilagodbe: akutna reakcija na stres, poremećaj prilagodbe, disocijativni i somatoformni poremećaji,
 • psihoterapijski rad s pojedincem, obitelji i malim grupama.

 

Rad odjela usmjeren je i na druge aktivnosti:

 • organizaciju i sudjelovanje u javnozdravstvenim aktivnostima s ciljem promicanja mentalnog zdravlja
 • organizaciju edukativnih radionica za djelatnike u školama, roditelje i učenike
 • sudjelovanje u zdravstvenom informiranju javnosti putem medija i dr.

 

U Odjel za mentalno zdravlje možete doći na pregled bez uputnice svog liječnika obiteljske medicine.

Kontakt:

tel. 020 341 - 082
fax. 020 341 - 088

e-mail: mentalno.zdravlje@zzjzdnz.hr
          prevencija.ovisnosti@zzjzdnz.hr 

 

 

Djelatnici i radno vrijeme