Savjetovalište za prehranu

Prehrana ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja čovjeka.  Loše prehrambene navike, neodgovarajući raspored obroka tijekom dana,  nedovoljan unos hranjivih i zaštitnih tvari u organizam može rezultirati pojavom pothranjenosti, pretilosti ili može doći do razvoja kroničnih nezaraznih bolesti koje su usko povezane s prehranom (dijabetesa tipa 2, bolesti srca i krvnih žila, gihta, malignih i drugih).

Ciljevi savjetovališta:

  • rad s osobama koje žele promijeniti svoje prehrambene navike sukladno njihovim potrebama i mogućnostima

  • kroz edukacije o pravilnoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti  unaprijediti kvalitetu života

Koje usluge nudimo?

  • stručno savjetovanje za poboljšanje zdravlja putem pravilne prehrane

  • pomoć pri regulaciji tjelesne težine

  • izradu osobnog plana prehrane (izradu jelovnika)

  • izradu plana i programa prehrane za osobe sa specifičnim potrebama poput oboljelih od kroničnih nezaraznih bolesti, trudnica, sportaša, osoba starije životne dobi

  • provođenje edukativnih predavanja o temeljnim principima pravilne prehrane u školama, vrtićima, domovima umirovljenika, sportskim klubovima, ugostiteljskim objektima

Na početku i na kraju programa za mršavljenje upotrebom specijalnog uređaja vršimo kompletnu analizu sastava tjelesne mase (udio vode, udio masti, bazalni metabolizam i dr.).

Ovisno o potrebama korisnici se uključuju u jedan od sljedećih programa:

PROGRAM 1: Procjena stupnja uhranjenosti s kratkim uputama o prehrani;     

PROGRAM 2: Procjena stupnja uhranjenosti + procjena prehrambenih navika + smjernice za poboljšanje/promjenu prehrambenih navika s primjerom dnevnog jelovnika; 

PROGRAM 3: Individualni tromjesečni program regulacije tjelesne težine (procjena stupnja uhranjenosti, procjena prehrambenih navika, smjernice za prehranu + osobni plan prehrane za 10 tjedana);

PROGRAM 4: Tromjesečni program regulacije tjelesne težine u grupi (procjena stupnja uhranjenosti, procjena prehrambenih navika, smjernice za prehranu + osobni plan prehrane za 10 tjedana);

PROGRAM 5: Plan i program prehrane za osobe sa specifičnim potrebama poput oboljelih od kroničnih nezaraznih bolesti, trudnica, sportaša, osoba starije životne dobi (procjena prehrambenih navika sa smjernicama)

PROGRAM 5+: Plan i program prehrane za osobe sa specifičnim potrebama poput oboljelih od kroničnih nezaraznih bolesti, trudnica, sportaša, osoba starije životne dobi (procjena prehrambenih navika sa smjernicama + osobni plan prehrane za 10 tjedana);

INFORMACIJE

Radno vrijeme: 8 - 12 h

Naručiti se možete telefonom ili elektronskom poštom (e-mailom):

tel. 020 341 051

GSM: 099-20-11-678

e-mail: marija.vezilic@zzjzdnz.hr

Kontakt osoba: Marija Vezilić, dipl. ing. nutricionistkinja

 

Prehrambene navike za očuvanje zdravlja

Prehrambene navike djece

Pretilost - kako je pobijediti

Hrana za zdravo srce