Osnovni program

Osnovni program pohađa radnik koji sudjeluje u prometu ili proizvodnji hrane, koji prvi put pohađa tečaj a nema završenu odgovarajuću školu prema zanimanju kojim se bavi (npr. konobar sa završenom gimnazijom ili trgovac sa završenom medicinskom školom).

Po isteku 4 godine koliko tečaj vrijedi ovakav polaznik svaki daljni put pohađa prošireni program.