Sanitarni pregled i sanitarna iskaznica

Sanitarna iskaznica (sanitarna knjižica) je dokument koji izdaje Odjel za epidemiologiju, na temelju sanitarnog pregleda koji je određen u Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 130/17) i Pravilniku o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 116/18). Sanitarna iskaznica nam pokazuje je li i kada je osoba obavila određene zdravstvene preglede. Poslodavac je dužan na zahtjev sanitarne inspekcije dati na uvid sanitarne iskaznice zaposlenika.

U Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, pod posebnim mjerama za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti spada i zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i drugim osobama, a rezultati tog zdravstvenog nadzora se upisuju u sanitarnu iskaznicu.

Tko sve treba imati sanitarnu iskaznicu? 

1. Oni koji rade s hranom ili pitkom vodom tzv. «živežari» (kuhari, konobari, trgovci, radnici u skladištima hrane, zaposlenici vodovoda...). 

Opširnije

2. Osobe koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima

Opširnije

3. Osobe koje obavljaju poslove smještaja, njege i odgoja dojenčadi i predškolske djece (npr. odgajateljice u dječjim vrtićima).
Opširnije

4. Osobe koje rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova.
Opširnije

5. Osobe koje pružaju usluge higijenske njege pučanstva (wellness, brijačnice, frizerski i kozmetički saloni i dr.).
Opširnije

Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru-od 01.07.2024.

Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru-do 30.06.2024.