KALENDAR KONTINUIRANOG CIJEPLJENJA U HRVATSKOJ U 2024. GODINI

Preporučamo pročitajte više o cijepljenju u našoj kampanji "Zaštitimo našu djecu"

Kalendar cijepljenja 2024

Provedbeni program obveznog cijepljenja u RH u 2024.

Provedbeni program imunizacije u 2024.-posebni dio

 

 

Novorođenčad: BCG vakcinacija

 •    Ako su rođena u rodilištima, cijepit će se BCG cjepivom odmah u rodilištu.
 •    Ukoliko nisu rođena u rodilištu, cijepit će se BCG cjepivom do navršena dva mjeseca starosti.
 •    Sva djeca koja nisu cijepljena u rodilištu, odnosno do dva mjeseca starosti, moraju se cijepiti BCG cjepivom do navršene prve godine života.

Novorođenčad HBsAg (hepatitis B) - pozitivnih majki (sve trudnice se obvezno testiraju): cijepljenje protiv hepatitisa B uz primjenu imunoglobulina, u rodilištu odmah po rođenju, prema postekspozicijskoj shemi.

S navršena dva mjeseca života: Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hep B + Pn

 • Nakon 2 mjeseca (8 tjedana): Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hep B ili DTaP-IPV-Hib + Pn
 • Nakon 2 mjeseca (8 tjedana): Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hep B ili DTaP-IPV-Hib (ovisno o tome koje je cjepivo dijete dobilo u dobi od 4 mjeseca)

2. godina života:

 • po navršenih 12 mjeseci života OSPICE-ZAUŠNJACI-RUBEOLA (MO-PA-RU) + Pn
 • kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB (6-12 mjeseci nakon treće doze DTaP-IPV-Hib-hep B / DTaP-IPV-Hib)

6. godina života: 

 • DI-TE-PER acelularno (DtaP) ili dTap, ovisno o dostupnosti

I. razred osnovne škole:

 • OSPICE-ZAUŠNJACI-RUBEOLA (MO-PA-RU) (ili prilikom upisa) + POLIO (IPV) prilikom upisa ili u rujnu
 • Provjera cjepnog statusa za HEPATITIS B i nadoknada propuštenih cijepljenja prema potrebi.

VI. razred osnovne škole: 

 • Provjera cjepnog statusa za HEPATITIS B i nadoknada propuštenih cijepljenja prema potrebi.

VIII razred osnovne škole: 

 • DI-TE pro adultis (Td) ili dTap + POLIO (IPV) ili kombinirano dT-IPV cjepivo

Završni razred srednje škole:

 • Provjera cjepnog statusa i nadoknada propuštenih cijepljenja prema potrebi.

24 godine starosti:

 • Provjera cjepnog statusa i nadoknada propuštenod Td cijepljenja prema potrebi.

Nakon navršenih 60 godina života: 

 • ANA-TE (Td)

 

Legenda: 

 • BCG: Cijepljenje protiv tuberkuloze
 • Hib: Haemophilus influenzae tipa B
 • DI-TE-PER: Difterija, tetanus, pertusis (acelularni)
 • IPV: inaktivirano cjepivo protiv dječje paralize
 • DTaP-IPV-Hib-hep B: Kombinirano cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularno), dječje paralize (inaktivirano), H. influenzae tipa B i hepatitisa B . Tzv. „6u1“
 • Pn: Streptococcus pneumoniae (pneumokok)
 • MO-PA-RU: Ospice, parotitis i rubeola
 • DI-TE pro adultis: Difterija, tetanus, formulacija za starije od 6 godina
 • HBsAg: Površinski antigen hepatitis B virusa
 • ANA-TE: Cjepvo protiv tetanusa