Zajednički poslovi

Služba za zajedničke poslove

Jele Škrabić, dipl.iur, voditeljica Službe

Dr. Ante Šercera 4A

p.p. 58

20 001 Dubrovnik

tel: 020 341-008

fax: 020 341-099

e-mail: jele.skrabic@zzjzdnz.hr

Radno vrijeme

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

 - zimski period - od početka do kraja školske godine: 8:00 h – 16:00 h

Dnevni odmor: 11:00 h – 11:30 h

- ljetni period - od kraja školske godine do početka nove školske godine:  7:00 h – 15:00 h

Dnevni odmor: 10:00 h – 10:30 h

 

Odjel za računovodstvo i financije

 - tijekom cijele godine: 7:00 h – 15:00 h

Dnevni odmor: 10:00 h – 10:30 h

 

Djelatnici:

Jele Škrabić, dipl.iur, voditeljica Službe

e-mail: jele.skrabic@zzjzdnz.hr

 

Ines Tokić, univ.bacc.oec, voditeljica Odjela za računovodstvo i financije

e-mail:  ines.tokic@zzjzdnz.hr

tel: 020 341-009

 

Ivana Šarić Feregja, tajnica

e-mail: tajnica@zzjzdnz.hr

tel: 020 341-000

 

Marina Benussi, viši stručni savjetnik

Danijela Mlinarić, viši stručni savjetnik

Frano Bazdan, viši referent 

Vedran Pleština, strojar

Dubravko Lučić, domar, dostavljač, vozač

Maja Bokun, ekonomski tehničar

Mirjana Zelen, ekonomski tehničar

Veronika Šuperak, čistačica

Mare Rajković, čistačica

Marina Papac, čistačica