Tečaj higijenskog minimuma

RAD S HRANOM I U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

Na temelju čl. 37. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 116/18) i pripadajućih pravilnika, sve osobe koje sudjeluju u proizvodnji i prometu hrane moraju svakih pet godina osvježavati znanje stečeno kroz tečaj zdravstvenog odgoja. Svrha ovog tečaja je unapređenje sanitarno-higijenskih uvjeta tijekom rada u proizvodnji i prometu hrane.

Tečaj se provodi prema jednom od dva programa:

Osnovni program

Prošireni program

Poslodavac (pravna ili fizička osoba) je dužan osigurati pohađanje tečaja svojim radnicima.

Za prijava na tečaj zdravstvenog odgoja potrebno je popuniti Prijavnica za tečaj higijenskoh minimuma (hrana) - za fiičke osobe ili Prijavnica za tečaj higijenskoh minimuma (hrana) - za pravneosobe te ih popunjene poslati na:

a) s područja Dubrovnika

- e-mailom: higijenski.minimum@zzjzdnz.hr, ili

- putem faxa na br. 341-060 ili

- osobno na epidemiološkom odjelu Zavoda soba 9

b) s područja Metkovića na telefon/fax 680-299

c) s područja Ploče na telefon/fax 670-422

d) s područja Korčule na telefon/fax 715-365.

 

Ukoliko se radi o velikim trgovačkim ili turističkim lancima, potrebno je sklopiti ugovor sa Zavodom o obavljanju edukacije.

Za sve dodatne informacije, koje niste uspjeli naći na ovoj stranici, možete se obratiti gđi Dubravki Garić na broj telefona 341-003 ili mob. 098 244 341.

Odluka o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju osoba-do 30.06.2024.

Odluka o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju-od 01.07.2024.

Priručnik iz higijenskog minimuma po OSNOVNOM PROGRAMU (hrana)

Priručnik iz higijenskog minimuma po PROŠIRENOM PROGRAMU (hrana)

 PREDAVANJE 1 (ZA OSOBE KOJE RADE S HRANOM): EPIDEMIOLOGIJA ZARAZNIH BOLESTI

 

PREDAVANJE 2 (ZA OSOBE KOJE RADE S HRANOM): PRVA POMOĆ

 

PREDAVANJE 3 (ZA OSOBE KOJE RADE S HRANOM): HIGIJENA HRANE

 

PREDAVANJE 4 (ZA OSOBE KOJE RADE S HRANOM): HIGIJENA PROSTORA, OPREME I PRIBORA

 

PREDAVANJE 5 (ZA OSOBE KOJE RADE S HRANOM): TROVANJA HRANOM

 

PREDAVANJE 6 (ZA OSOBE KOJE RADE S HRANOM): ZAKONODAVNI OKVIR

 

RAD S KOZMETIKOM I U OBJEKTIMA ZA ULJEPŠAVANJE

Člankom 37, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. br.: 79/07, 113/08, 43/09 i 130/ 17) i Pravilnikom o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti  (Pravilnik kozmetika-uljepšavanje 116/2018) propisano je da:

Osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima, te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice, moraju imati potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti prije početka rada.

  • Osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima  za gore navedene djelatnosti imaju usvojena potrebna znanja za rad.
  • Isto je potrebno obnavljati svakih 5 godina.
  • Osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, medicinske biokemije i sanitarnog inženjerstva posjeduju potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti i osobnoj higijeni te su izuzete od obveze pohađanja tečaja (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. 130/2017 od 27.12.2017).

–  Za osobe koje  prvi puta pohađaju tečaj organizira se teorijska nastava, nakon koje se polaže ispit.

Za prijava na tečaj zdravstvenog odgoja potrebno je popuniti Prijavnica za tečaj higijenskog minimuma kozmetika/uljepšavanje - za fizičke osobe ili Prijavnica za tečaj higijenskog minimuma kozmetika/uljepšavanje - za pravne osobe te ih popunjene poslati na:

a) s područja Dubrovnika

- e-mailom: higijenski.minimum@zzjzdnz.hr, ili

- putem faxa na br. 341-060 ili

- osobno na epidemiološkom odjelu Zavoda soba 9

b) s područja Metkovića na telefon/fax 680-299

c) s područja Ploče na telefon/fax 670-422

d) s područja Korčule na telefon/fax 715-365.

Ukoliko se radi o velikim trgovačkim ili turističkim lancima, potrebno je sklopiti ugovor sa Zavodom o obavljanju edukacije.

Za sve dodatne informacije, koje niste uspjeli naći na ovoj stranici, možete se obratiti gđi Dubravki Garić na broj telefona 341-003 ili mob. 098 244 341.

Edukativni materijali za polaznike tečaja higijenskog minimuma za kozmetiku/uljepšavanje

Odluka o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju osoba

PREDAVANJE 1 (ZA FRIZERE, KOZMETIČARE...): OSNOVE PRVE POMOĆI

 

 

PREDAVANJE 2 (ZA FRIZERE, KOZMETIČARE...): EPIDEMIOLOGIJA ZARAZNIH BOLESTI

 

PREDAVANJE 3: ZAKONODAVNI OKVIR

 

 

PREDAVANJE 4: OSOBNA HIGIJENA

 

PREDAVANJE 5: HIGIJENA OKOLINE

 

PREDAVANJE 6: PROIZVODNJA ILI PROMET KOZMETIČKIH PROIZVODA

 

PREDAVANJE 7: FRIZERSKI SALONI, TETOVIRANJE, PIERCING