Tečaj higijenskog minimuma

Poštovani korisnici Tečaja zdravstvenog odgoja (tzv. higijenskog minimuma)

Na temelju čl. 37. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 116/18) i pripadajućih pravilnika, sve osobe koje sudjeluju u proizvodnji i prometu hrane moraju svakih pet godina osvježavati znanje stečeno kroz tečaj zdravstvenog odgoja. Svrha ovog tečaja je unapređenje sanitarno-higijenskih uvjeta tijekom rada u proizvodnji i prometu hrane.

Tečaj se provodi prema jednom od dva programa:

Osnovni program

Prošireni program

Poslodavac (pravna ili fizička osoba) je dužan osigurati pohađanje tečaja svojim radnicima.

Za prijava na tečaj zdravstvenog odgoja potrebno je popuniti Prijavnicu za tečaj higijenskog minimuma - za fizičke osobe ili Prijavnicu za tečaj higijenskog minimuma - za pravne osobe te ih popunjene poslati na:

a) s područja Dubrovnika

- e-mailom: higijenski.minimum@zzjzdnz.hr, ili

- putem faxa na br. 341-060 ili

- isobno na epidemiološkom odjelu Zavoda soba 9

b) s područja Metkovića na telefon/fax 680-299

c) s područja Ploče na telefon/fax 670-422

d) s područja Korčule na telefon/fax 715-365.

 

Ukoliko se radi o velikim trgovačkim ili turističkim lancima, potrebno je sklopiti ugovor sa Zavodom o obavljanju edukacije.

Za sve dodatne informacije, koje niste uspjeli naći na ovoj stranici, možete se obratiti gđi Dubravki Garić na broj telefona 341-003 ili mob. 098 244 341.

  Odluka o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju osoba

Odluka o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju osoba - novo

Priručnik iz higijenskog minimuma po OSNOVNOM PROGRAMU

Priručnik iz higijenskog minimuma po PROŠIRENOM PROGRAMU