Ispitivanje mora

Laboratorij Odjela za okoliš obavlja ispitivanje kakvoće mora na morskim plažama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji prema Uredbi  o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

Prilikom utvrđivanja kakvoće mora obavljaju se terenska i laboratorijska ispitivanja. Na terenu prilikom uzorkovanja bilježe se osnovni meteorološki podaci (datum i jačina zadnjih oborina, naoblaka, temperatura zraka i mora, salinitet, smjer vjetra, stanje mora), a vizualnim pregledom bilježi se vizualno onečišćenje.


U laboratoriju se određuju mikrobiološki pokazatelji:

  • Escherichia coli (metoda: HRN EN ISO 9308-1)
  • crijevni enterokok  (metoda: HRN EN ISO 7899-2)

Na temelju rezultata praćenja kakvoće mora za kupanje određuje se pojedinačna ocjena nakon svakog ispitivanja tijekom sezone, a prema graničnim vrijednostima mikrobioloških pokazatelja iz Uredbe (Tablica 2) i izražava se u obliku: more je izvrsno, dobro ili zadovoljavajuće.


Slika 1. Plaža Banje u Dubrovniku