Pristup informacijama

Pristup informacijama

Pravo građana na traženje i dobivanje informacija u Republici Hrvatskoj je ustavno pravo, a sloboda informiranja te dostupnost informacija regulirana je Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem zahtjeva Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije Dr.Ante Šercera 4a, 20 000 Dubrovnik
  • elektroničkim putem na adresu: info@zzjzdnz.hr
  • na broj fax-a: 020/ 341-099
  • donijeti osobno u ravnateljstvo Zavoda radnim danom od 8:00 do 13:00 sati

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Službenica za informiranje Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je Jele Škrabić, dipl.iur.

tel: 020/341-008

fax: 020/341-099

e-mail: info@zzjzdnz.hr

Obrazac zahtjeva za pristup infprmacijama

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije