Zdravstvena ekologija

Poštovani posjetitelju!

Zdravstvena ekologija kao javnomedicinska disciplina bavi se utjecajem čimbenika okoliša na zdravlje ljudi. Ona je multidisciplinarna, pa su uz medicinare za njeno funkcioniranje vitalno značajni i kemičari, kemijski tehničari, biokemičari, sanitarni inženjeri i tehničari, biolozi, prehrambeni tehnolozi i mnogi drugi.

U razvijenim zemljama svijeta usporedo s povećanim potrebama za energijom i sirovinama raste i svijest o očuvanju okoliša, kao i kolektivna razina kulture i uljudbe. Nažalost, još uvijek se ne ulaže dovoljno napora da se zaštiti priroda i njeni resursi od potpune devastacije, tako da primjerice problemi zagađenja pitke vode i zraka postaju sve važniji. Iako je javnost daleko više senzibilizirana na mikrobilološku kontaminaciju, valja reći da je kemijsko onečišćenje još i važnije.

Razlozi zanemarivanja štetnih kemijskih tvari leže u tome da su njihove posljedice često puta vidljive tek nakon duljeg vremenskog perioda, a uz to je i teško dokazati u individualnom slučaju da je baš ta tvar uzrokovala nastalu bolest.

Osnovni cilj Službe za zdravstvenu ekologiju je unapređenje i zaštita zdravlja stanovnika županije i njihovih gostiju od štetnog djelovanja različitih čimbenika okoliša (kemijskih, bioloških, mikrobioloških, fizikalnih) koji djeluju kroz različite medije okoliša (voda, namirnice, zrak…). U našoj Službi to postižemo laboratorijskim analizama i mjerenjima, terenskim izvidima, epidemiološkim anketama, procjenama izloženosti, a sve u svrhu procjene rizika za zdravlje zahvaćene populacije.

Također, ova Služba aktivno sudjeluje u provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja, te u edukaciji iz javnog zdravstva. Želimo biti i servis našim stanovnicima, koji nam se mogu obratiti s punim povjerenje glede bilo kakvog pitanja u granicama ove struke.

                                                                        Voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju                                                                            Mato Lakić, dr. med. spec. epidemiologije          

Služba za zdravstvenu ekologiju je od 15. prosinca 2010. godine akreditirana prema međunarodno priznatoj normi HRN EN/ISO IEC 17025:2007. Potvrda o akreditaciji (broj potvrde 1285) dostupna je na web stranici Hrvatske akreditacijske agencije.

Akreditacija laboratorija jest formalna potvrda njegove kompetentnosti. Potvrdom o akreditaciji laboratorij dokazuje svoju kvalitetu, stručnost, pouzdanost i vjerodostojnost. Postupak ocjenjivanja laboratorija i izdavanje Potvrde o akreditaciji provodi Hrvatska akreditacijska agencija. Potvrda vrijedi 5 godina, tijekom kojih će Služba biti pod stalnim nadzorom Hrvatske akreditacijske agencije.
U narednom periodu namjeravamo povećati broj akreditiranih ispitnih metoda, te poboljšavati sustav kvalitete kako bi stalno držali korak sa zakonskim propisima i zahtjevima tržišta.

Slika 1. Akreditacijski simbol 

 

Download  Potvrde o akreditaciji


Služba se sastoji od tri Odjela: