Mikrobiološke usluge

Popis pretraga i metoda koje radi Služba za mikrobiologiju:

 

 1. Bakteriološke pretrage

Metoda izravne bakteriološke dijagnostike (izolacija i identifikacija uvjetno patogenih/patogenih bakterija iz uzoraka
 • dišnog sustava
 • spolno-mokraćnog sustva
 • probavnog sustava
 • kože i mekih tkiva
 • krvi, cerebrospinalne tekućine, aspirata, punktata, bioptata
       Testiranje osjetljivosti bakterijskih patogenih uzročnika na antimikrobna sredstva
 • Izrada antibiograma disk-difuzijskom metodom, E-testom, dilucijom u bujonu i interpretacija rezultata obavlja se sukladno standardima koje propisuje Europski odbor za ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lijekove-EUCAST
Dokaz antigena patogenih bakterija i bakterijskih toksina imunokromatografskim (brzim) testovima i aglutinacijskim testovima
 • Clostridioides (ranije Clostridium) difficile antigen i toksin A i B u stolici
 • Helicobacter pylori antigen u stolici
 • Shiga-like toksin (verotoksin) coli u stolici
 • Legionella pneumophilla antigen seroskupine I u urinu
 • antigeni uzročnici bakterijskog meningitisa (Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalaticae i Haemophilus influenzae) iz likvora
 Bakteriološka obrada raznih uzoraka s ciljem nadzora bolničkih infekcija
 • Uzorci za praćenje kolonizacije s visokorezistentnim sojevima bakterija
 • Uzorci nežive okoline (obrisci površina i medicinskih pomagala)
 Obrada uzoraka vode s hemodijalize-izolacija i identifikcija bakterija
 • Voda za potrebe hemodijalize (tretirana), koncentrat dijalizata, dijalizna otopina i voda za ispiranje
 Kontrola postupaka sterilizacije provedenog suhim sterilizatorom i autoklavom
 • strip trakice sa sporama (biološki indikatori namijenjeni kontroli)

 

 2. Virološke pretrage   

Metoda izravne virološke dijagnostike
 • Dokaz antigena rotavirusa, adenovirusa i norovirusa u stolici
 • Dokaz antigena adenovirusa, respiracijskog sincicijskog virusa, virusa influence A i B i virusa SARS-CoV-2 iz brisa nazofarinksa

 

3. Parazitološke pretrage 

Metoda izravne parazitološke dijagnostike
 • Obrada uzoraka za dijagnostiku bolesti uzrokovanih parazita (feces, krv, urin i uzorci spolnog sustava)

 

4. Mikološke pretrage

Metoda izravne mikološke dijagnostike
 • Kultivacija i identifikacija kvasaca i plijesni u različitim uzorcima klasičnim mikološkim tehnikama
 • Određivanje osjetljivosti na antifungike iz primarno sterilnih uzoraka se obavlja u referentnom laboratoriju KBC Zagreb

 

5. Serološke pretrage

Dokaz protutijela na virusne antigene u serumu-metoda neizravne virološke dijagnostike
 • Specifična protutijela na Epstein-Barrov virus (EBV)
 • IgG protutijela na virus morbila
 • IgM i IgG protutijela na Citomegalovirus
 • IgM i IgG protutijela na SARS-CoV-2
Dokaz protutijela na bakterijske antigene u serumu
 • Antistreptolizin O - imunoturbidimetrija
 Dokaz protutijela na vlastite antigene u serumu
 • Reumatoidni faktor - imunoturbidimetrija
 • Waller-Rose – hemaglutinacijski test
 Dijagnostika sifilisa
 • VDRL – aglutinacijski test
 • TPHA – test pasivne hemaglutinacije
Ostalo
 • Heterofilna protutijela - imunoturbidimetrija
 • C-reaktivni protein - imunoturbidimetrija

 

6. Molekularne pretrage

     Real-time PCR, LAMP
 •  Chlamydia trachomatis 
 •  Neisseria gonorrhoeae
 •  Mycoplasma genitalium
 •  Mycoplasma pneumoniae
 •  Mycobacterium tuberculosis 
 •  SARS-CoV-2 

 

7. Ostale usluge koje se mogu zahtjevati i obaviti u laboratoriju: 

 • vađenje krvi i slanje u suradne ustanove radi pretraga koje se ne obavljaju u Zavodu
 • vađenje krvi, inkubacija i slanje u HZJZ radi pretraga za kvantiferonski test
 • pakiranje i slanje uzoraka iz različitih organskih sustva u HZJZ, Odsjek za dijagnostiku tuberkuloze

 

Molimo uz svaki propisno uzet i dostavljen uzorak, na priloženu uputnicu upisati radnu dijagnozu, navesti točno traženu pretragu, ordiniranu terapiju, te za delikatne, primarno sterilne uzorke navesti i vrijeme uzimanja.


Upute za uzimanje uzoraka