Mikrobiološke usluge

Popis pretraga i metoda koje radi Služba za mikrobiologiju:

 

 1. Bakteriološke pretrage

Metoda izravne bakteriološke dijagnostike (izolacija i identifikacija uvjetno patogenih/patogenih bakterija iz uzoraka

 • dišnog sustava
 • spolno-mokraćnog sustva
 • probavnog sustava
 • kože i mekih tkiva
 • krvi, cerebrospinalne tekućine, aspirata, punktata, bioptata

       Testiranje osjetljivosti bakterijskih patogenih uzročnika na antimikrobna sredstva

 • Izrada antibiograma disk-difuzijskom metodom, E-testom, dilucijom u bujonu i interpretacija rezultata obavlja se sukladno standardima koje propisuje Europski odbor za ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lijekove-EUCAST

Dokaz antigena patogenih bakterija i bakterijskih toksina imunokromatografskim (brzim) testovima i aglutinacijskim testovima

 • Clostridioides (ranije Clostridium) difficile antigen i toksin A i B u stolici
 • Helicobacter pylori antigen u stolici
 • Shiga-like toksin (verotoksin) coli u stolici
 • Legionella pneumophilla antigen seroskupine I u urinu
 • antigeni uzročnici bakterijskog meningitisa (Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalaticae i Haemophilus influenzae) iz likvora

 Bakteriološka obrada raznih uzoraka s ciljem nadzora bolničkih infekcija

 • Uzorci za praćenje kolonizacije s visokorezistentnim sojevima bakterija
 • Uzorci nežive okoline (obrisci površina i medicinskih pomagala)

 Obrada uzoraka vode s hemodijalize-izolacija i identifikcija bakterija

 • Voda za potrebe hemodijalize (tretirana), koncentrat dijalizata, dijalizna otopina i voda za ispiranje

 Kontrola postupaka sterilizacije provedenog suhim sterilizatorom i autoklavom

 • strip trakice sa sporama (biološki indikatori namijenjeni kontroli)

 

 2. Virološke pretrage   

Metoda izravne virološke dijagnostike- dokaz antigena

 • Rotavirus, adenovirus i norovirus u stolici
 • Adenovirus, respiracijski sincicijski virus (RSV), virus influence A i B i virus SARS-CoV-2 iz brisa nazofarinksa

 

3. Parazitološke pretrage 

Metoda izravne parazitološke dijagnostike

 • stolica na ciste protozoa  i jaja helminata - nativni preparat i metode koncentracije
 • stolica na kokcidije (Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora) - metode bojenja
 • perianalni otisak na Enterobius
 • brisevi genitalnog trakta žena, ejakulat, urin, bris uretre muškarca na Trichomonas vaginalis -nativni preparat
 • krvni razmaz i gusta kap na parazite Plasmodium falciparum, vivax, ovale, malariae, knowlesiBabesia
 • makroskopska i mikroskopska determinacija helminata i artropoda
 • dokaz antigena parazita u stolici- Giardia lamblia, Cryptosporidium, Entamoeba histolytica

 

4. Mikološke pretrage

Metoda izravne mikološke dijagnostike

 • Kultivacija i identifikacija kvasaca i plijesni u različitim uzorcima klasičnim mikološkim tehnikama
 • Određivanje osjetljivosti na antifungike iz primarno sterilnih uzoraka se obavlja u referentnom laboratoriju KBC Zagreb

 

5. Serološke pretrage

Dokaz protutijela na virusne antigene u serumu-metoda neizravne virološke dijagnostike

 • Epstein-Barrov virus -VCA IgM, VCA IgG, EA IgG i NA IgG 
 • Citomegalovirus - IgG i IgM protutijela 
 • Varicella Zoster virus- IgG protutijela 
 • Morbili virus (virus ospica)- IgG protutijela
 • SARS-CoV-2 - IgG protutijela

 Dokaz protutijela na parazitarne antigene u serumu

 • Toxoplasma gondii- IgG i IgM protutijela

Dokaz protutijela na bakterijske antigene u serumu 

 • Antistreptolizin O - imunoturbidimetrija

 Dokaz protutijela na vlastite antigene u serumu

 • Reumatoidni faktor - imunoturbidimetrija
 • Waller-Rose – hemaglutinacijski test

 Dijagnostika sifilisa

 • VDRL – aglutinacijski test
 • TPHA – test pasivne hemaglutinacije

Ostalo

 • Heterofilna protutijela - imunoturbidimetrija
 • C-reaktivni protein - imunoturbidimetrija

 

6. Molekularne pretrage

     Real-time PCR, LAMP 

 Bris nazofarinksa, bris ždrijela: SARS-CoV-2, virus influence 

 Bris rodnice, prvi mlaz urina: Chlamydia trachomatisNeisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Trihomonas vaginalis,   Herpes simplex 1, Herpes simplex 2. 

 Bris cerviksa: Humani Papillomavirus (HPV) - detekcija 14 visokorizičnih HPV genotipova  

 Likvor: Neisseria meningitidis, Streptococcus  pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenesHerpes simplex 1, Herpes simplex 2Varicella Zoster virus 

 

7. Ostale usluge koje se mogu zahtjevati i obaviti u laboratoriju: 

 • vađenje krvi i slanje u suradne ustanove radi pretraga koje se ne obavljaju u Zavodu
 • vađenje krvi, inkubacija i slanje u HZJZ radi pretraga za kvantiferonski test
 • pakiranje i slanje uzoraka iz različitih organskih sustva u HZJZ, Odsjek za dijagnostiku tuberkuloze

 

Molimo uz svaki propisno uzet i dostavljen uzorak, na priloženu uputnicu upisati radnu dijagnozu, navesti točno traženu pretragu, ordiniranu terapiju, te za delikatne, primarno sterilne uzorke navesti i vrijeme uzimanja.


Upute za uzimanje uzoraka