Epidemiologija

Služba za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije sudjeluje u javno zdravstvenoj zaštiti pučanstva Dubrovačko-neretvanske županije čiji je cilj unaprijeđenje zdravlja i prevencija bolesti.

Služba se sastoji od 4 Odjela za epidemiologiju (Dubrovnik, Korčula, Metković i Ploče). 

Služba za epidemiologiju obavlja sljedeće poslove:

 • zaprima Prijave zaraznih bolesti, prati i analizira kretanje zaraznih bolesti, te izdaje Izvješće o zaraznim bolestima
 • predlaže i provodi mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti
 • vrši obradu epidemije s ciljem sprječavanja daljeg širenja bolesti
 • sudjeluje u Nacionalnom programu borbe protiv tuberkuloze
 • sudjeluje u Nacionalnom programu za prevenciju HIV/AIDS-a
 • sačinjava plan i program cijepljenja na razini Županije
 • nabavlja i distribuira cjepiva za područje Županije ovlaštenim cjepiteljima
 • izrađuje izvješća o provedenom cijepljenju propisanom zakonom i pravilnikom, te prati i evidentira nepoželjne nuspojave i postvakcinalne komplikacije
 • vrši cijepljenje pomoraca, putnika u strane zemlje, te ostalih kada je to potrebno (protiv hepatitisa A i B, gripe, žute groznice i drugih zaraznih bolesti) i o tome vodi evidenciju cijepljenje putnika, pomoraca, zdravstvenih radnika i ostala cijepljenja
 • daje upute (a prema potrebi i lijekove) o sprječavanju nastanka malarije, kolere i drugih bolesti putnicima u strane zemlje
 • obavlja sistematske preglede i izdaje sanitarne iskaznice  osobama koje rade u ugostiteljstvu, zdravstvu, obrazovanju i drugim djelatnostima predviđenima zakonom
 • vodi registre kliconoša i parazitonoša
 • vrši antirabičnu zaštitu (zaštitu od bjesnoće) cijepljenjem veterinara, lovočuvara i drugih koji su više izloženi bjesnoći, te obradom onih koje je ugrizla životinja, te o tome vodi evidenciju
 • provodi prevenciju legionarske bolesti u hotelima
 • vrši higijensko-epidemiološki nadzor nad:

              - sanitarno-higijenskim uvjetima
              - vodoopskrbom
              - morem, plažama i bazenima
              - otpadnim vodama
              - uklanjanjem otpadnih tvari
              - zdravstvenim ustanovama
              - vrtićima i školama
              - ustanovama socijalne skrbi
              - objektima kolektivne prehrane
              - osobama koje dolaze iz rizičnih područja
              - lukama i zračnim lukama
              - javnim površinama, kampovima, tržnicama, parkovima...

 • obavlja nadzor nad DDD mjerama
 • vrši uzorkovanje vode za tehnički prijem građevine (novosagrađeni objekti) i za minimalne uvjete građevine
 • vrši preglede školske djece i mladeži prema epidemiološkim indikacijama, te poduzima preventivne mjere
 • organizira zdravstvenu edukaciju
 • vodi tečaj higijenskog minimuma  
 • drugi poslovi