Ostale publikacije

[dokument nije pronađen]

Javnozdravstveni pokazatelji o osobama starije dobi u Dubrovacko-neretvanskoj zupaniji 2002. - 2018.

Zbornik sa simpozija 'Skrb o osobama s poremećajem iz spektra autizma - 2018'

Zbornik sa simpozija 'Neurorazvojni poremećaji i rana intervencija - 2016'

Dubrovnik- zdravi grad Gradska slika zdravlja

Povijesno-medicinski vodič kroz medicinu starog Dubrovnika

SLIKA ZDRAVLJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

STRATEŠKI OKVIR ZA ZDRAVLJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE