Podsjetnik za zdravstvene djelatnike

Obveza zdravstvenih ordinacija i ustanova za slanje godišnjih izvješća:

Upute za ispunjavanje izvješća primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite 

Upute za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća