Prevencija nasilja nad starijim osobama - okrugli stol

Zanimljiv okrugli stol na temu Prevencija nasilja nad starijim osobama održan je u prostorima Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije 25. travnja 2017. godine. Zlostavljanje starijih osoba predstavlja tihu epidemiju u svim društvenim zajednicama svijeta, budući da je starija populacija ujedno i dobna skupina čiji udio najbrže raste u svjetskoj populaciji. O zlostavljanju starijih osoba javno se ne govori, jer je često praćeno osjećajem srama starije osobe, straha od ponavljanja čina zlostavljanja, te je kao takvo "neprihvatljivo" u zajednicama širom svijeta.

Zlostavljanje predstavlja jedno ili ponovljeno djelo zlostavljanja ili nedostatak odgovarajućeg odgovora/djelovanja na zlostavljanje, javlja se u odnosu među osobama u kojem se očekuje povjerenje, a uzrokuje štetu ili patnju starije osobe. Ova vrsta nasilja predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava, a uključuje fizičko, seksualno, psihološko, emocionalno nasilje, financijsko i materijalno zlostavljanje, napuštanje, zanemarivanje što dovodi do ozbiljnog gubitka dostojanstva i poštovanja kod starije osobe. Najčešći zlostavljači su osobe iz bliže okoline starije osobe (djeca, drugi članovi obitelji, partner ili bračni drug i sl). 

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svaki mjesec u svijetu jedna od deset starijih osoba doživi zlostavljanje, a samo 1 od 24 starije osobe zlostavljanje prijavljuje obitelji, prijateljima ili nadležnim institucijama. Prevalencija zlostavljanja starijih osoba u visoko i srednje razvijenim zemljama svijeta nije do kraja poznata, već se temelji na procjenama prema raspoloživim istraživanjima. Podaci o raširenosti problema među institucionalno smještenim starijim osobama (bolnice, domovi za starije osobe, ustanove za dugotrajnu skrb kroničnih bolesnika i sl.) su rijetki. Ipak, među objavljenim istraživanjima 36% osoba je vidjelo zlostavljanje starije osobe u posljednjih godinu dana, 10% osoba je priznalo barem jedan čin zlostavljanja prema starijem pacijentu, a 40% je priznalo psihičko zlostavljanje starijih pacijenata. 

Organizatori okruglog stola bili su Udruga "MI" iz Splita zajedno s partnerima Udrugom socijalnih radnika Zadar i udrugom "Dalmatinski potrošač" Split. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, socijalnu politiku i mlade. Glavni cilj projekta je podići kvalitetu života starijih osoba s ciljem njihove veće integriranosti u lokalnu zajednicu, te raditi na prevenciji njihove socijalne isključenosti. Projekt se provodi na području južne Hrvatske.

Kao predavači su sudjelovali predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Dubrovnik, Centra za socijalnu skrb Dubrovnik, Split i Zadar, te ravnateljica doma za starije i nemoćne osobe Domus Christi iz Dubrovnika. Skupu su nazočili predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije i grada Dubrovnika, te nevladinih organizacija koje u svom programu pružaju usluge za osobe starije životne dobi (Dom za starije osobe Konavle, Caritas Dubrovnik, Crveni križ Dubrovnik  - Klub 65+ ...) koji se u svakodnevnom radu susreću s ovim javnozdravstvenim problemom. Uvodno predavanje "Smjernice Svjetske zdravstvene organizacije vezano uz zaštitu starijih osoba od nasilja" održala je mr. Marija Mašanović, dr. med., spec. javnog zdravstva.