Nacionalni program ranog otkrivnja raka debelog crijeva u DNŽ i odaziv - edukacije timova u PZZ

Rak debelog crijeva je drugo najčešće sijelo oboljevanja od raka u oba spola kako u svijetu, tako i kod nas te je najčešći probavni tumor koji otkriven u lokaliziranom stadiju ima visok postotak izlječenja. Incidencija se kreće oko 3000 slučajeva godišnje u Hrvatskoj (oko 86 osoba u DNŽ). Mortalitet od ovog oblika raka iznosi oko 1900 osoba (oko 46 osoba u DNŽ), što na razini Hrvatske predstavlja skoro broj osoba o kojima skrbi jedan tim obiteljske medicine.

U organizaciji Koordinacije Hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije održane su stručne edukacije s timovima obiteljske medicine i patronažne djelatnosti u Dubrovačko - neretvanskoj županiji (DNŽ) na temu podizanja odaziva sudionika na Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva (NPP) u DNŽ s ciljem senzibiliziranja zdravstvenih djelatnika na dodatno motiviranje pacijenata na testiranje stolice na oku nevidljivu krv. 

Ovaj NPP započeo je u siječnju 2008. godine i trenutno je u tijeku III. ciklus pozivanja kojim su obuhvaćene osobe rođene 1941. - 1965. godine. Odaziv u ovom ciklusu na testiranje na razini Hrvatske je trenutno oko 21% (oko 16% u DNŽ) što je daleko od preporuka europskih smjernica za osiguranje kvalitete probira i dijagnostike raka debelog crijeva, gdje je zadovoljavajući odaziv 45%, a željeni 65% pozvanih osoba koje su obavile test na oku nevidljivu krv u stolici.

Edukacije su održane 31. svibnja u Domu zdravlja u Pločama i Metkoviću, 1. lipnja u Općoj bolnici Dubrovnik, te 3. lipnja 2017. u Domu zdravlja Korčula i bile su bodovane od strane stučnih društva.

Uz razmjenu iskustava i najčešćih nedoumica kod provedbe ovog NPP na terenu, timovima obiteljske medicine je podjeljen plan pozivanja u III. ciklusu kako bi mogli potaknuti one osobe koje su pozvane, a nisu se odazvale da se testiraju. 

 

Više pogledajte na: 

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva 

 

 mr. Marija Mašanović, dr. med., spec. javnog zdravstva