XXI. Znanstveno-stručni skup Voda i javna vodoopskrba

U organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i županijskih zavoda za javno zdravstvo pod pokroviteljstvom ministra zdravstva prof. dr. sc Milana Kujundžića u Korčuli je od 03. do 06. listopada održan XXI. Znanstveno – stručni skup „Voda i javna vodoopskrba“. Središnja tema ovogodišnjeg skupa je bila Planovi sigurnosti vode i sanitacije.

Na kongresu su se okupili brojni stručnjaci iz zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskih voda, Ministarstva zdravstva, vodovoda, a gost predavač je bio gospodin Oliver Schmoll iz Svijetske zdravstvene organizacije (SZO) koji je prezentiro stanje planova sigurnosti vode i sanitacije u Europi.

Planovi sigurnosti vode i sanitacije, upravljanje rizicima u vodoopskrbi direktno je povezano s upravljanjem sanitacijom jer nepročišćene otpadne vode mogu uzrokovati onečišćenja. SZO je 2015. godine predstavila planove sigurnosti sanitacije (engl. Sanitation safety plan, SSP). Plan sigurnosti sanitacije temelji se na istim načelima preventivnog upravljanja rizicima kao i plan sigurnosti vode (engl. Water safety plan, WSP). Brojni su primjeri kako u zemljama u razvoju tako i u razvijenim zemljama, u kojima se problem vodoopskrbe i odvodnje manjih naselja sve više rješava pomoću sustava koji su prilagođeni njihovim specifičnim potrebama, a koji se baziraju na načelima WSP i SSP.

Na Skupu su se održala mnoga stručna predavanja.

Služba za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije predstavila se s dva predavanja s naslovima:

  1. "Javna vodoopskrba na otoku Korčuli" (M. Jadrušić i sur.) - U radu je prikazan pregled javne vodoopskrbe na otoku Korčuli. Sudionici su upoznati s organizacijom vodoopskrbe te važnosti završetka svih planiranih radova na Regionalnom vodovodu NPKLM-a kako bi se riješio problem povećanih klorida na zapadnom dijelu otoka Korčule i osigurale dovoljne količine vode za ljudsku potrošnju. 
  2. "Ispitivanje otpadnih voda u Dubrovniku - briga za okoliš i zdravlje ljudi" (D. Grilec i sur.) - U radu je prikazan pregled sustava za odvodnju otpadnih voda grada Dubrovnika s osvrtom na dugu tradiciju i svijest o važnosti dobrog upravljanja otpadnim vodama i općenito o sanitaciji i prevenciji zaraznih bolesti. Obim ispitivanja otpadnih voda u gradu Dubrovniku trenutno je nedostatan. Važno je uključiti sve hotele i uslužne objekte u turizmu u praćenje kakvoće otpadnih voda, poglavito jer se nakupljaju velike količine masnoća koje taloženjem mogu dovesti do začepljenja i pucanja cijevi. Nepravilnim zbrinjavanjem otpadnih voda dolazi do onečišćenja mora te postoji rizik za zdravlje ljudi.

Za sve sudionike organiziran je stručni obilazak Blatskog polja gdje nas je direktorica Vodoovoda d.o.o. Blato, Ruška Gavranić upoznala s izazovima dobrog gospodarenja crpilištem Studenac kako za velikih kiša tako i za vrijeme velikih suša. Sudionicima je pokazan hidrotehnički tunel Blato-Bristva iz 1912. i melioracijski radovi u Blatskom polju  te obnovljena građevina bunara Studenac .