Simpozij Skrb o osobama s poremećajem iz spektra autizma

13. siječnja 2018. godine na Sveučilištu u Dubrovniku održan je simpozij „Skrb o osobama s poremećajem iz spektra autizma – potrebe i mogućnosti“ u organizaciji udruge Dubrovnik zdravi grad, udruge „Poseban prijatelj“ i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Ovo je drugi simpozij u sklopu projekta „Rana intervencija – izazov u lokalnoj zajednici“ čiji je nositelj udruga Dubrovnik zdravi grad. Prvi simpozij „Neurorazvojni poremećaji i rana intervencija“ održan je u Dubrovniku 2016. godine.

Program i sažetke izlaganja sa simpozija mogu se pogledati u Zborniku sažetaka sa simpozija.

Glavni zaključci simpozija i okruglog stola su:

  • razvijati modele rane intervencije orijentirane djeci i roditeljima umjesto sadašnjeg modela orijentiranog prema stručnjacima,
  • identificirati odstupanje u razvoju djeteta što ranije te pravovremeno osigurati intervenciju,
  • primjenjivati znanstveno dokazane učinkovite metode, a s djecom treba raditi svakodnevno više sati,
  • educirati stručnjake te povećati njihove profesionalne vještine za rad s djecom s razvojnim teškoćama,
  • transformirati ulogu asistena u nastavi u ulogu suradnika učitelju u razredu te tako poticati djetetovu samostalnost (a ne ovisiti o jednoj osobi),
  • razviti modele u kojima će se djetetu osigurati prijelaz iz jedne obrazovne ustanove u drugu na način koji je individualno prilagođen njegovim teškoćama i potrebama,
  • neophodno je pristupiti organizaciji skrbi za osobe s poremećajem iz spektra autizma nakon 21. godine života.