Edukativna radionica Liječnici obiteljske medicine i Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

Dana 27. rujna 2022. godine u Dubrovniku je održana edukativna radionica Liječnici obiteljske medicine i Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke.

Nacionalna koordinatorica za provedbu ovog programa u Hrvatskoj Andrea Šupe Parun, dr. med. spec. epidemiologije iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, iznijela je usporedne podatke o rezultatima provedbe programa u Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji te o epidemiološkim pokazateljima učinkovitosti programa s osvrtom na incidenciju i mortalitet od raka dojke na europskoj i nacionalnoj razini.

Prim. dr. sc. Ankica Džono Boban, dr. med. spec. javnog zdravstva, koordinatorica ovog programa za Dubrovačko-neretvansku županiju iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovnik, prezentirala je rezultate provedbe programa iz 5., 6. i 7. (trenutačno aktivnog) ciklusa. Prikazan je odaziv žena iz ciljne populacije na razini četiri mamojedinice u kojima se obavljaju mamografski pregledi, odaziv žena prema godištima rođenja, distribucija mamografskih nalaza prema BIRADS-klasifikaciji te udio nalaza za koje je potrebna dodatna obrada.

Doc. dr. sc. Vilma Kosović, dr. med. spec. radiologije iz OB Dubrovnik, govorila je o radiološkim smjernicama u dijagnostici i praćenju oboljelih od raka dojke, od mamografije kao zlatnom standardu među dijagnostičkim pretragama ove bolesti do intervencijskih dijagnostičkih pretraga, njihove indikacije i kontraindikacije te o senzitivnosti i specifičnosti pojedinih pretraga u otkrivanju promjena u tkivu dojke.

Teo Depolo, dr. med. spec. obiteljske medicine iz Dubrovnika, govorio je potrebi unapređenja informatičke aplikacije za učinkovitije praćenje žena koje su se odazvale odnosno nisu obavile mamografski pregled u sklopu Nacionalnog programa.

Zaključno, za još bolji odaziv potrebno je osmisliti i implementirati nove učinkovitije metode praćenja odaziva žena s ciljem njihovog motiviranja za redovito obavljanje preventivnih pregleda.