Dijete ima pravo osjećati se sigurno i zaštićeno

Djelatnica Odjela za mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije  održala je edukativnu radionicu za djecu u sklopu projekta "Dijete se ima pravo osjećati sigurno i zaštićeno" kojeg provodi Dječji vrtić Ciciban u Dubrovniku. Djeca su upoznata s opasnim predmetima i  situacijama koje mogu ugroziti njihovu svakodnevnu sigurnost, načinima kako ih izbjeći te pomoći sebi i prijateljima u nevolji.