Europski tjedan prevencije raka vrata maternice

Povodom Europskog tjedna prevencije raka vrata maternice Služba za promicanje zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije organizirala je predavanja „STOP raku vrata maternice“ i to u Pločama u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku te u Dubrovniku u suradnji s Dubrovačkim vrtićima „Dubrovnik“.

 

Europski tjedan prevencije raka vrata maternice

Stop raku vrata maternice 

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

HPV infekcija