Radni posjet Udruzi Vita – Ploče

Liječnice Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, dr. Matija Čale Mratović i dr. Ankica Džono Boban, posjetile su Udrugu Vita – Ploče, udrugu za solidarnost među građanima – žene liječene od raka dojke.  Cilj ove radne posjete bio je napraviti procjenu potreba žena oboljelih od raka dojke, kako se nositi s bolešću, od trenutka utvrđivanja dijagnoze do postoperativnih i rehabilitacijskih postupaka i unapređenja kvalitete života.