Održan XVIII radni sastanak o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje u RH

Na otoku Korčuli 26.-27. travnja 2012. godine održan je XVIII radni sastanak nadležnih tijela uključenih u provedbu Programa praćenja kakvoće mora za kupanje. Ove je godine domaćin sastanka Dubrovačko-neretvanska županija i Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

 U okviru provedbe Programa praćenja kakvoće mora na plažama u RH, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (Područna jedinica - Odjel za zaštitu mora i priobalja), kao nacionalni koordinator Programa, prije početka svake sezone kupanja, u suradnji s jadranskom županijom (domaćinom-pokroviteljem) organizira radni sastanak. Na sastanku su prisustvovali predstavnici jadranskih županijskih uprava nadležnih za provedbu Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), nadležna tijela državne uprave i znanstveno-istraživačke institucije uključene u Program.
Na sastanku su prezentirana županijska izvješća i nacionalno izvješća o kakvoći mora za kupanje za proteklu sezonu (2011), a raspravljalo se o  postignutim i planiranim rezultatima i provedbenim mjerama, te  su razmijenjena iskustva vezana za Program praćenja kakvoće mora za kupanje i monitoring mora općenito kao i međunarodne aktivnosti i obveze glede ispunjavanja obveza iz Uredbe, odnosno Direktive 2006/07/EZ o upravljanju vodom za kupanje, te Direktive 2008/56/EZ kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o morskoj strategiji).

Sastanku su, treću godinu za redom prisustvovalii predstavnici nadležnih tijela Republike Crne Gore uključenih u provedbu relevantnih EU Direktiva i ostalih međunarodnih akata iz područja zaštite mora i morskog okoliša.