Predavanje o mikrobiološkim indikatorima fekalnog onečišćenja u moru

30.08.2012. na Županijskom seminaru profesora biologije i kemije u Osnovnoj školi "Ivan Gundulić" djelatnica Zavoda Dolores Grilec dipl.ing. održala je predavanje o mikrobiološkim indikatorima fekalnog onečišćenja u moru.

Na predavanju se govorilo o monitoringu kakvoće mora za kupanje kojeg Zavod obavlja u svakoj sezoni kupanja, kriterijima za ocjenjivanje kakvoće mora za kupanje, metodama ispitivanja i graničnim vrijednostima. Obzirom da su najznačajniji indikatori mikrobiološkog onečišćenja otpadnim vodama fekalnog porijekla mikrobiološki parametri cilj predavanja bio je objasniti zašto su nam potrebni indikatori, koje su značajke dobrog indikatora te korelaciju indikatora s gastrointestinalnim bolestima i AFRI (akutno febrilno respiratornim) oboljenjima.

Kakvoća mora