Održan seminar - Konstrukcijski materijali i njihov utjecaj na kakvoću pitke vode

U Zagrebu u Hrvatskim vodama, 26.11.2012., u organizaciji Hrvatskog društva za zaštitu materijala  i uz potporu Hrvatskih voda održan je seminar „Konstrukcijski materijali i njihov utjecaj na kakvoću pitke vode“. Seminar je okupio oko 50 stručnjaka iz Hrvatskih voda, Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnoga gospodarstva, vodoopskrbnih tvrtki, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, županijskih zavoda za javno zdravstvo, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije i Fakultete strojarstva i brodogradnje. Seminar je pridonio razmjeni iskustva i saznanja iz područja pročišćavanja i upravljanja vodom za piće, odabiru i zaštiti konstrukcijskih materijala od korozije i utjecaj materijala opreme na kakvoću vode za piće. Na seminaru je Marija Jadrušić kao predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije održala predavanje pod naslovom „Problematika sulfata u vodi za piće u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“.

Letak za seminar - Konstrukcijski materijali i njihov utjecaj na kakvoću pitke vode - 2012.