XIX radni sastanak o kakvoći mora na za kupanje 2012

U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode održan je 18. I 19. travnja na otoku Visu  XIX  radni sastanak  županijskih zavoda za javno zdravstvo, zavoda i upravnih odjela nadležnih za zaštitu okoliša, poslove prostornog uređenja, graditeljstva, komunalnog gospodarstva, održivog razvoja i pomorstva Jadranskog područja.

Morski okoliš je dragocjena baština koju moramo zaštititi i očuvati. Hrvatska je svjesna važnosti praćenja morskog okoliša i jedna je od prvih zemalja Sredozemlja koja ga sustavno provodi.

Već četvrtu godinu za redom R Hrvatska izvještava Europsku komisiju o rezultatima kakvoće mora za kupanje podsredstvom WISE sustava (Water Information System for Europe) i Europske agencije za okoliš (EEA). Prema prošlogodišnjem izvješću EEA more u Hrvatskoj uz Cipar i Maltu, najbolje je ocjenjeno u Europi.

Na radnom sastanku prezentirano je Nacionalno izvješće o godišnjoj i konačnoj ocjeni kakvoće mora na plažama 2012.godine – pripreme i ispunjavanje obveza prema EU. Županijski zavodi za javno zdravstvo prezentirali su svoja izvješća o kakvoći mora u prošloj sezoni kupanja uz osvrt na kratkotrajna onečišćenja i probleme u radu.

Predstavnik Instituta za oceanografiju i ribarstvo dao je pregled Nacionalne Baze podataka o kakvoći mora za kupanje: popunjenost statusa profila plaža, aktualna pitanja, predstojeći koraci te nadogradnja Baze . Javnosti će se prikazati novi internetski preglednik kako bi se kupačima omogućio što bolji pristup informacijama vezano za sadržaje na plaži i kakvoći mora za kupanje.

Na sastanku se raspravljalo i o morskom otpadu koji prilikom loših vremenskih utjecaja često dopluta do naših plaža poglavito u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, te je potrebno pratiti pokazatelje dobrog stanja morskog okoliša za Marine litter i ribarstvo u okviru aktivnosti UNEP/MAP-a.