Sudjelovanje na 17. kongresu Europskog udruženja školske i sveučilišne medicine

Kongres je održan od 27.-29. lipnja 2013.g. u Londonu na Royal College of General Practitioners, u organizaciji Europskog udruženja za školsku i sveučilišnu medicinu.

Glavne teme kongresa bile su uklanjanje prepreka za unapređenje zdravlja djece i mladih s posebnim naglaskom na probleme koji utječu na mlade generacije te prepoznavanje nejednakosti u zdravlju. Osim uzroka nejednakosti, cilj kongresa bio je prepoznati i aktivnosti koje ih mogu smanjiti kao i donositelje odluka uključujući i političare koji mogu pridonijeti unapređenju stanja, stvarajući novi europski politički okvir za zdravlje i dobrobit djece i mladih.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-Neretvanske županije predstavio se na kongresu s dva rada, oba iz područja mentalnog zdravlja školske djece. Primjer rada s djecom na području mentalnog zdravlja pod naslovom Prikaz rada školskog liječnika s djecom oboljelom od psihosomatskih bolesti predstavila je Asja Palinić Cvitanović, a rezultate primjene preventivnog programa u osnovnim školama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji pod naslovom Program prevencije ranog konzumiranja alkohola među školskom djecom predstavila je Matija Čale Mratović. 

Više informacija na http://eusuhm2013.org.uk/