Radni sastanak s predstavnicima Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske

Dana 6. rujna 2013. g. u Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije održan  je sastanak s predstavnicima Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Glavne teme sastanka bile su organizacija aktivnosti «Sajma mogućnosti» u sklopu projekta «Umrežavanje čimbenika prevencije ovisnosti kod mladih u Gradu Ploče» te provedba preventivnog projekta Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravlja i Ministarstva zaštite okoliša i prirode «Zdrav za 5».  Dogovorene su podaktivnosti, mjesto i datum održavanja «Sajma mogućnosti» u gradu Ploče u listopadu 2013. te način usklađivanja termina predavanja Zavoda za javno zdravstvo i Policijske uprave u  projektu «Zdrav za 5».