Promicanje kardiovaskularnog zdravlja u DV Radost Vela Luka

Služba za promicanje zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije provela je procjenu KVB rizika u radnoproduktivnoj populaciji u Dječjem vrtiću RADOST Vela Luka te edukativne radionice o zdravoj prehrani za vrtićku djecu.

Ovom aktivnošću nastavljeno je promicanje važnosti cjeloživotnog pristupa u prevenciji i kontroli kardiovaskularnih bolesti od djetinjstva do odrasle dobi s ciljem smanjenja rizika za bolesti srca i krvnih žila.