Radni sastanci s dionicima u projektu Umrežavanje čimbenika prevencije u gradu Ploče

U sklopu  projekta „Umrežavanje čimbenika prevencije ovisnosti u gradu Ploče“ dana 13. studenog 2013. g. u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, a nastavno na prethodno održane radne sastanke 17. listopada 2013. g.,  u gradu Ploče održani su novi radni sastanci predstavnika Zavoda s predstavnicima lokalne samouprave, socijalne skrbi, udruge „Papa Ivan XXIII“, stručnim suradnicima osnovne i srednje škole  iz Ploča te učenicima - članovima raznih sportskih klubova.

 

Cilj ovih sastanaka bila je daljnja izrada plana aktivnosti, ali ovaj put za probleme u prevenciji rizičnog ponašanja mladih i njihove determinirajuće čimbenike utvrđene na konsenzus konferenciji u lipnju 2013. Obje radne skupine predlagale su plan aktivnosti za intervencije koje su se odnosile na smanjenje rizičnog provođenja slobodnog vremena.