Kardiovakularno zdravlje od dječjih dana do odrasle dobi

Služba za promicanje zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije provela je procjenu kardiovaskularnog rizika djelatnica Dječjeg vrtića Orebić te edukativne radionice o zdravoj prehrani za vrtićku djecu u Potomju i Orebiću.

Ovom aktivnošću nastavljeno je promicanje važnosti cjeloživotnog pristupa u prevenciji i kontroli kardiovaskularnih bolesti od djetinjstva do odrasle dobi s ciljem smanjenja rizika za bolesti srca i krvnih žila.

 

Pročitaje o kardiovaskularnom zdravlju, učincima redovite tjelesne aktivnosti i pravilne prehrane.